Artikkelarkiv
Jul i Brynekyrkja 2017
Vi har gleden av å presentera eit bredt program av julekonsertar og arrangement i Brynekyrkja i år.
LES MEIR Publisert den 2017-11-22
Reformasjonsfinale med "verdighet"
På kveldsgudsteneste sundag 19.november vert reformasjonsjubileet hausten 2017 avslutta med temaet «Menneske er ikkje til sals». Føredraget for kvelden er ved Jørn Lemvik. Time kulturskule deltek både med musikk og eigenproduserte drama knytta til artiklar i FN sin barnekonvensjon.
LES MEIR Publisert den 2017-11-09
Julemesse 25.11.2017
Siste laurdag i november er eit av høgdepunkta i året i Bryne kyrkje! Julemessa er årets store dugnad for barne- og ungdomsarbeidet i kyrkjelyden. 25% av pengane som kjem inn går til kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt for Den Norske Israelsmisjon.
LES MEIR Publisert den 2017-11-03
Kom nåden til Jæren?
Reformasjonsjubileet i Time startar på sundag, med kveldsgudsteneste i Brynekyrkja. Prost Kjetil Aano, som har vore sentral i å leggja til rette for reformasjonsmarkering i bispedømmet, held føredrag og spør om nåden kom til Jæren?
LES MEIR Publisert den 2017-08-22
KAMPANJE: NYTT FLYGEL
Bryne kyrkje er godt eigna til konsertar, kulturopplevingar og arrangement. Lenge har me sakna eit konsertflygel, og no er tida inne for å gjera noko!
LES MEIR Publisert den 2017-06-22
Julevandringer i Bryne kyrkje
Fleire hundre ungar har fått oppleve juleevangeliet gjennom ei vandring mot Betlehem dei siste vekene. Alle barnehagane på Bryne blir invitert og alle kjem på julevandringane, som har blitt ein god tradisjon i førjulstida.
LES MEIR Publisert den 2016-12-08
Jærdagsgudsteneste – felleskyrkjeleg og folkeleg
«Vil du ha kaffi eller saft? Eit wienerbrød til?» Små og store hender får krus i eine hånda og gjærbakst i den andre. Det summar og myldrar på torjå. Gudshusa i Time står tome på jærdagssundagen. Kyrkjeaktive og kyrkjesjeldnare finn kvarandre på torjå. Kristne kyrkjer og forsamlingar går saman om fellesgudsteneste på Jærdagen. Sundag 29.mai kl.11.
LES MEIR Publisert den 2016-05-10
Konfirmant 2017
Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkommen til konfirmasjon i kyrkja. Påmeldinga opna fredag 20. mai.
LES MEIR Publisert den 2016-05-04
mCASH
Gje ei gåve med mobilen
mCASH
Mange gjer fast via AvtaleGiro til Brynekyrkja, men det er også mogleg å gje ei pengegåve. Dette kan du gjer på ulike måtar. Uansett korleis du velg å gje, din gåve er svært viktig for at vi kan bety ein forskjell for barn og unge på Bryne
LES MEIR Publisert den 2016-04-27
Kvinne forum tysdag 10.mai
Monika Grødem Mageland kjem og skal snakka om « Å tru på Gud, midt i sjukdom».
LES MEIR Publisert den 2016-04-27
Årsmøte og kyrkjemiddag
Bryne sokneråd arrangerer årsmøte i Bryne kyrkje sundag 17. april rett etter gudsteneste.
LES MEIR Publisert den 2016-03-18
FOKUS MIDTØSTEN
Det Norske Misjonsselskap - Fokus i Midtøsten
FOKUS MIDTØSTEN
Midtøsten er i moderne tid blitt stadig mer lukket for det kristne budskapet. Gjennom støtte til bl. a. kristen mediasatsing og menneskerettighetsarbeid er vi med på å tenne håp. NMS har vært engasjert i Midtøsten siden 1990. Brynekyrkja støtter tre ulike prosjekt NMS har i Midstøsten.
LES MEIR Publisert den 2016-02-09
150 års jubileum for Biskop Peter Hognestad
Time historielag og Bryne sokneråd arrangerer tysdag 9. februar kl. 19.00 150 års jubileum for Biskop Peter Hognestad i Brynekyrkja
LES MEIR Publisert den 2016-01-25
Ny ungdomsarbeidar og kyrkjelydspedagog i Brynekyrkja
"Dei som kjem på UK skal kunna føla seg heime i eit trygt fellesskap, eit fellesskap som kan gje rom for vekst, ettertanke og forankring i Bibelen og den kristne tru"
LES MEIR Publisert den 2016-01-25
Humanist og prest i samtale
Ny serie med kveldsgudstenester i Brynekyrkja startar sundag kveld. Temaet er «ansikt til ansikt». Også med denne temaserien ønskjer kyrkja å byggja bruer og gje auka forståing og innsikt. I dei store endringane som samfunnet går gjennom, er det viktigare enn nokon gong å møtast ansikt til ansikt.
LES MEIR Publisert den 2016-01-19
Kvinne forum i Brynekyrkja
Velkommen til Kvinne forum tirsdag 19.januar kl 19.30 i peisestova i Bryne kyrkje.
LES MEIR Publisert den 2016-01-19
Småbarnsang på Jungelkoret
Brynekyrkja startar i vår ei ny gruppe på Jungelkoret med småbarnsang for 1 -3 åringar.
LES MEIR Publisert den 2016-01-13
Misjon blant jøder
Israelsmisjonen i samarbeid med bl.a. Bryne kyrkjelyd inviterer til samling om misjon og Israel med Jorunn Andestad Langmoen, assisterende generalsekretær og Paul Odland, misjonssekretær.
LES MEIR Publisert den 2016-01-06
Velkomen til Brynekyrkja våren 2016
Med visjonen vår ønskjer vi å ta på alvor at vi er folkekyrkja på Bryne. Som folkekyrkje ønskjer vi å nå alle med Guds kjærleik, evangeliet om Jesus Kristus, og med kristen opplæring, kultur og omsorg.
LES MEIR Publisert den 2015-12-22
Juleavslutning med Ungkyrkja
Ungkyrkja hadde ei flott juleavslutning torsdag 17.des.
LES MEIR Publisert den 2015-12-22
 

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone