Gje ei gåve til våre misjonsprosjekt

Brynekyrkja er levande engasjert i misjon. Bli med å støtt våre misjonsprosjekt i Israel, Ukraina og i Midtøsten.

Me tenkjer at me er sendt av Gud til byen og verda. Me ønskjer å vera lys og salt i kvardagslivet sin relasjonar der me bur og arbeidar. Brynekyrkja ønskjer å støtta og læra gjennom misjonsprosjekt i andre deler av verda. Me har mange misjonsforeningar og enkeltmedlemmer som har stort engasjement for misjon.

Globalt er me engasjert i tre misjonsprosjekt, knytta til samarbeidsavtalen SMM – samarbeid menighet og misjon.

 

Den Norske Israelsmisjon - return2sender

”Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske folk.”

return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjon sin ungdomsbevegelse. R2S samler ungdom fra brede lag innen norsk kristenliv. Nettverket består av unge folk som på forskjellig vis har blitt engasjert for en felles sak: Å bringe evangeliet tilbake dit vi engang fikk det fra!

 

Du kan lese mer om return2sender på deres hjemmesider: www.return2sender.no/

Gje ei gåve til return2sender

 

Den Norske Israelsmisjon - Ukraina

I samarbeid med Jews for Jesus, støtter Den Norske Israelsmisjon evangelisering i Ukrania og i Russland, med utgangspunkt i Odessa.

Odessa har en stor jødisk befolkning, og i Svartehavsbyen driver vi et omfattende og viktig arbeid. Mange jøder kommer til tro som følge av arbeidet. 

Ukraina er stedet der den messianske bevegelsen vokser fortest. Til sammen er det rundt 70 messianske forsamlinger i Ukraina, hvorav fire finnes i Odessa. Ukraina har ca 46 millioner innbyggere, rundt 1 million av disse bor i Odessa. 20–35.000 av dem er jøder.

Les mer om hvordan du kan gi til dette prosjektet  på Den Norske Israelsmisjon sine hjemmesider.

Gje ei gåve til Israelsmisjonen sitt arbeid i Ukraina

 

Det Norske Misjonsselskap - FOKUS MIDTØSTEN

Midtøsten er i moderne tid blitt stadig mer lukket for det kristne budskapet. Gjennom støtte til bl. a. kristen mediasatsing og menneskerettighetsarbeid er vi med på å tenne håp. NMS har vært engasjert i Midtøsten siden 1990. Brynekyrkja støtter tre ulike prosjekt NMS har i Midstøsten.

SAT - 7

– Jeg pleide å gå på skolen i Quaraqosh, forteller Mubarak, flyktningbarn fra Irak. Han skulle ønske han kunne reise hjem igjen for å lære å bli lege og hjelpe folk.

Mubarak kan ikke dra tilbake til Quaraqosh. Kanskje seinere? Det er det ingen som vet i dag. Det er mye Mubarak og familien hans ikke vet, det er mye de ikke kan planlegge der de bor i flyktningleiren. 

MEN nå kan Mubarak gå på skolen igjen, i flykningleiren, på TV! 

Flyktningbarna får lære matematikk, engelsk og arabisk (morsmålet) i TV-program laget spesielt for dem. De er basert på offentlige læreplaner og UNESCOs anbefalinger. Dette gir håp og muligheter til Mubarak og de millioner av andre barn som lever i flyktningleirer i og utenfor Syria og Irak. 

Målet er at dette vil lette overgangen når de en gang skal begynne på vanlig skole igjen.

Selv i flyktningleirene har svært mange tilgang på TV-apparat koblet til en parabolantenne.Dette gir håp og muligheter til Mubarak og de millioner av andre barn som lever i flyktningleirer i og utenfor Syria og Irak.

Det handler ikke bare om barnas framtid, men også om å skape bedre kår for framtidig demokrati i den arabiske verden.

Bokhandel i Egypt

I Egypt er det vanskelig å få tak i bibler og kristen litteratur. Det er kun gjennom det egyptiske bibelselskapets butikker man får kjøpt dette. Takket være tilskudd, kan det selges til en pris folk har råd til.

 

Diakonalt arbeid i Kairo

Fattigdom, rus, kriminalitet, dårlige helse- og skoletilbud og foreldreløse barn som lever på gata. Dette preger bydelen Helwan i Kairo i Egypt. Gjennom det diakonale senteret får mennesker en bedre hverdag.

 

Gje ei gåve til NMS sine prosjekter i Midtøsten.

 

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone