Misjon

Sendt av Gud til byen og verda

Me tenkjer at me er sendt av Gud til byen og verda. Me ønskjer å vera lys og salt i kvardagslivet sin relasjonar der me bur og arbeidar. Brynekyrkja ønskjer å støtta og læra gjennom misjonsprosjekt i andre deler av verda. Me har mange misjonsforeningar og enkeltmedlemmer som har stort engasjement for misjon.

Lokalt ønskjer me særleg å nå barnefamiliar med eit familieretta gudstenestefellesskap.

Globalt er me engasjert i tre misjonsprosjekt, knytta til samarbeidsavtalen SMM – samarbeid menighet og misjon.

Nedanfor finn du presentasjon av våre prosjekter i Midstøsten, Israel og Ukraina. Her finn du også statusrapporatar og aktuelt frå prosjekta.

Ønskje du å gje ei gåve til eit av prosjekta finn har du moglegheit til det HER.

Våre prosjekter
FOKUS MIDTØSTEN
Det Norske Misjonsselskap - Fokus i Midtøsten
FOKUS MIDTØSTEN
Midtøsten er i moderne tid blitt stadig mer lukket for det kristne budskapet. Gjennom støtte til bl. a. kristen mediasatsing og menneskerettighetsarbeid er vi med på å tenne håp. NMS har vært engasjert i Midtøsten siden 1990. Brynekyrkja støtter tre ulike prosjekt NMS har i Midstøsten.
Les mer Publisert den 2016-02-09
”Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske folk.”
return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjon sin ungdomsbevegelse. R2S samler ungdom fra brede lag innen norsk kristenliv. Nettverket består av unge folk som på forskjellig vis har blitt engasjert for en felles sak: Å bringe evangeliet tilbake dit vi engang fikk det fra!
Les mer Publisert den 2015-01-29
Ukraina
Den Norske Israelsmisjon - Ukraina
Ukraina
I samarbeid med Jews for Jesus, støtter Den Norske Israelsmisjon evangelisering i Ukrania og i Russland, med utgangspunkt i Odessa.
Les mer Publisert den 2015-01-29
Aktuelt om våre prosjekt
Rapport fra Åslaug Ihle Thingnæs
Prosjekt Midtøsten
Rapport fra Åslaug Ihle Thingnæs
NMS representant Midtøsten og Pakistan
Det har vore ei varm veke på fleire måtar. Mellom 35 og 40 grader er krevande, men varmen frå alle menneska eg har møtt er overveldande. Kjenner meg privilegert som får erfara dette på vegne av alle givarar i Norge. Vil berre gi eit par glimt frå besøket i Kairo sist veke.
Les meir | Bryne kyrkjelyd | 19. Oktober 2016
Korttidsmisjon - sommeren 2015
Er du i alderen alderen 18 - 40 år? Nå har du mulighet til å få være med på noe stort, internasjonalt og voksende - en unik misjonopplevelse!
Les meir | Bjørn Inge Hauge | 24. April 2015

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone