24 HOURS FESTIVAL

24 HOURS FESTIVAL

3.- 4. november 2018
Av: Bryne kyrkjelyd
Publisert: 28. September 2018
Går du i 5, 6 eller 7. klasse? Bli med på eit kjekt døgn med mange ulike aktivitetar, i og utanfor hallen. 24 hours er ein festival som gir ei unik oppleving av livsglede, sett i ramme av aktivitetar, musikk, forkynning og utfordringar, der Jesus vert eit naturleg midtpunkt. Alle 6. - 7. klassingar i Time kommune er velkomne 3.- 4. november 2018.

Programmet i løpet av døgnet vil veksla mellom hovudsakleg aktivitetar og sceneprogram kalla «stage», som består av musikk, dans, samtale, kreativ forkynning, leikar og konkurransar. I tillegg vert det pressa inn litt mat og litt søvn, men bare så vidt.

Kontaktpersonar:

Trusopplærar i Time/Undheim, Ragnhild Hanssen, 990 22 872
Trusopplærar i Bryne, Mari Ask Helland 922 67 251
 
Invitasjon vert sendt ut. Påmelding på www.time-kyrkja.no
 
Fleire sakar:
DNI 175 år - misjon og det jødiske folk
Israelsmisjonen i samarbeid med Bryne kyrkjelyd inviterer til samling om misjon med Svein Granerud, styreleder i Den Norske Israelsmisjon (DNI) i Bryne kyrkje 19 - 20. januar 2019
LES MEIR | 10. Desember 2018
Julevandring i Brynekyrkja
Fleire hundre ungar har fått oppleve juleevangeliet gjennom ei vandring mot Betlehem dei siste vekene. Alle barnehagane på Bryne blir invitert og nesten alle kjem på julevandringane,...
LES MEIR | 10. Desember 2018

Kva skjer?
Les også:
Jul i Brynekyrkja 2018
Det viktigaste vi gjer i julehøgtida er å fortelja den vakraste historia som finns – Evangeliet om den allmektige Gud som kjem nær oss, som barnet i krybba. I Brynekyrkja...
LES MEIR | 10. Desember 2018
Leif Andenes med band - les og spelar jula inn
Laurdag 22. desember kl. 19.30 er det tid for å setja seg ned i Bryne kyrkje.
LES MEIR | 05. Desember 2018

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone