Korset - avlyst eller umissande?
Kveldsgudsteneste med Torstein Jørgensen 18.februar

Korset - avlyst eller umissande?

Av: Stein Ødegård
Publisert: 06. Februar 2018
Gjev tradisjonell teologi om korset framleis meining? spør professor ved VID, Torstein Jørgensen. Er klassisk korsteologi ein konstant i kyrkja si lære, eller bør han nytolkast for å gje livsmeining for moderne menneske?

I Bryne kyrkje sundag 18.februar fortset kveldsgudstenesteserien:
«Kva betyr det at Jesus døydde på eit kors?».  Denne kvelden held Torstein Jørgensen føredrag.  Jørgensen er professor i kyrkjehistorie ved VID/Misjonshøgskulen, der han har vore tilsett sidan 1980.

I føredraget vil han koma inn på at korsfestinga av Jesus  er eit historisk faktum som ingen seriøse forskarar set  spørsmålsteikn  ved. Men kva var det dupare innhaldet i denne hendinga, sidan ho vart utgangspunktet for den verdsvide kristne kyrkja?   Gjev tradisjonell teologi om korset framleis meining i eit moderne samfunn med ei ny og annleis verdenstolkning enn den som prega antikken?   Er klassisk korsteologi  ein konstant i kyrkja si lære, eller bør han nytolkast  for å gje livsmeining for moderne menneske?
Tema for føredraget er: «Korset – avlyst eller umissande?»

I tilknytning til føredraget vert det eit  kunsthistorisk innslag om korset og bønnevandring med korsutstilling. Musikken står Per Olav Egeland for, saman med vakker fiolinmusikk av Henrik Nordtun Gjertsen. 

Fleire sakar:
Temakvelder for foreldre
Familiefokus i Brynekyrkja ønsker våren 2019 å inviterer til to temakvelder i samarbeid med Samtaleverkstedet.
LES MEIR | 21. Desember 2018
DNI 175 år - misjon og det jødiske folk
Israelsmisjonen i samarbeid med Bryne kyrkjelyd inviterer til samling om misjon med Svein Granerud, styreleder i Den Norske Israelsmisjon (DNI) i Bryne kyrkje 19 - 20. januar 2019
LES MEIR | 10. Desember 2018

Kva skjer?
Les også:
Gull i det som brast
Kveldsgudstenesteserie våren 2019
Gull i det som brast
Ny serie med kveldsgudsteneste i Bryne kyrkje startar sundag 27.januar. Serien har fått tittelen: «Gull i det som brast», og er inspirert av den japanske krukkekunsten med...
LES MEIR | 04. Januar 2019
Familiefokus - gudsteneste for store og små
På Familiefokus er det fleire born enn vaksne i sving når vi feirar gudsteneste. Det liker vi. Vi ønskjer at borna skal få vera deltakande og involvert i gudstenesta. Vi...
LES MEIR | 04. Januar 2019

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone