Kors på halsen - om unge og korset
Kveldsgudsteneste 15.april

Kors på halsen - om unge og korset

Av: Stein Ødegård
Publisert: 09. April 2018
På sundag kjem familiearbeidar Åslaug Lindland i Nærbø, Varhaug og Ogna kyrkje og vil snakka om «Kors på halsen» - om korset som gjev identitet, tru og håp til barn og unge. Saman med "Millenium lovsangsteam" blir det ein kveld med viktig formidling og fellesskap både for unge og godt vaksne.

Den viktigaste utfordringa for kristen tru framover?  Forfattaren Edvard Hoem formulerte dette slik då han var i Bryne kyrkje for eit år sidan: «Korleis fortel me våre barn og barnebarn kva det betyr at Jesus døydde på eit kors?»

Så dette handlar kveldsgudstenester i Brynekyrkja om denne våren.  På sundag er nettopp  unge og formidling om korset i fokus.  Familiearbeidar Åslaug Lindland i Nærbø, Varhaug og Ogna kyrkje vil snakka om «Kors på halsen» - om korset som gjev identitet, tru og håp til barn og unge.

Åslaug har arbeidd i Den norske kyrkja i Hå kommune i 24 år.  Ho har vore med og starta opp 24 Hours festivalen med 450 barn som samlast i eit døgn i Loen.  Ho er spesielt oppteken  av å formidla  bibelforteljingar på ein kreativ måte slik at dei kan favna alle generasjonar gjennom drama, sang og dans. Ho skriv og lagar dramastykka sjølv,  og har – må ein seia – drive stort og godt i utvikling  av trusopplæringsopplegg og praktisk formidling  av evangeliet til barn og unge.

Musikken på denne kveldsgudstenesta er det unge folk som står for.  «Millenium lovsangsteam», aktive i bedehuskirken vil gjera dette til ein kveld der unge og godt vaksne kan gje og få mykje av kvarandre. 

Kveldsgudstenesta vil også ha eit kunsthistorisk innslag om korset , og stille tid med nattverd og bønnevandring med korsutstilling.

 

Fleire sakar:
Digikirka.no - Ny nettstad for digitale sendinger frå lokalområdet
Digikirka er på lufta! God oversikt over sundagens direktesendingar.
LES MEIR | 23. April 2021
Sjå gudstenesta frå 25. april her
Det er ei stor glede og igjen kunne invitere til gudsteneste i Brynekyrkja. Det er altfor lenge sidan sist.
LES MEIR | 22. April 2021

Kva skjer?
Les også:
Konfirmasjonsgudstenester i Bryne kyrkje sundag 9. mai
Det blir 3 gudstenester denne sundagen. Kl 10:30, 11:45 og kl. 13:00
LES MEIR | 07. Mai 2021
I dag kan du sjå første episode av Søndagstanker på DigiKirka.no/sondagstankar.
Denne gongen med prost Lars Sigurd Tjelle
LES MEIR | 08. Mai 2021

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone