Kors på halsen - om unge og korset
Kveldsgudsteneste 15.april

Kors på halsen - om unge og korset

Av: Stein Ødegård
Publisert: 09. April 2018
På sundag kjem familiearbeidar Åslaug Lindland i Nærbø, Varhaug og Ogna kyrkje og vil snakka om «Kors på halsen» - om korset som gjev identitet, tru og håp til barn og unge. Saman med "Millenium lovsangsteam" blir det ein kveld med viktig formidling og fellesskap både for unge og godt vaksne.

Den viktigaste utfordringa for kristen tru framover?  Forfattaren Edvard Hoem formulerte dette slik då han var i Bryne kyrkje for eit år sidan: «Korleis fortel me våre barn og barnebarn kva det betyr at Jesus døydde på eit kors?»

Så dette handlar kveldsgudstenester i Brynekyrkja om denne våren.  På sundag er nettopp  unge og formidling om korset i fokus.  Familiearbeidar Åslaug Lindland i Nærbø, Varhaug og Ogna kyrkje vil snakka om «Kors på halsen» - om korset som gjev identitet, tru og håp til barn og unge.

Åslaug har arbeidd i Den norske kyrkja i Hå kommune i 24 år.  Ho har vore med og starta opp 24 Hours festivalen med 450 barn som samlast i eit døgn i Loen.  Ho er spesielt oppteken  av å formidla  bibelforteljingar på ein kreativ måte slik at dei kan favna alle generasjonar gjennom drama, sang og dans. Ho skriv og lagar dramastykka sjølv,  og har – må ein seia – drive stort og godt i utvikling  av trusopplæringsopplegg og praktisk formidling  av evangeliet til barn og unge.

Musikken på denne kveldsgudstenesta er det unge folk som står for.  «Millenium lovsangsteam», aktive i bedehuskirken vil gjera dette til ein kveld der unge og godt vaksne kan gje og få mykje av kvarandre. 

Kveldsgudstenesta vil også ha eit kunsthistorisk innslag om korset , og stille tid med nattverd og bønnevandring med korsutstilling.

 

Fleire sakar:
Temakvelder for foreldre
Familiefokus i Brynekyrkja ønsker våren 2019 å inviterer til to temakvelder i samarbeid med Samtaleverkstedet.
LES MEIR | 21. Desember 2018
DNI 175 år - misjon og det jødiske folk
Israelsmisjonen i samarbeid med Bryne kyrkjelyd inviterer til samling om misjon med Svein Granerud, styreleder i Den Norske Israelsmisjon (DNI) i Bryne kyrkje 19 - 20. januar 2019
LES MEIR | 10. Desember 2018

Kva skjer?
Les også:
Gull i det som brast
Kveldsgudstenesteserie våren 2019
Gull i det som brast
Ny serie med kveldsgudsteneste i Bryne kyrkje startar sundag 27.januar. Serien har fått tittelen: «Gull i det som brast», og er inspirert av den japanske krukkekunsten med...
LES MEIR | 04. Januar 2019
Familiefokus - gudsteneste for store og små
På Familiefokus er det fleire born enn vaksne i sving når vi feirar gudsteneste. Det liker vi. Vi ønskjer at borna skal få vera deltakande og involvert i gudstenesta. Vi...
LES MEIR | 04. Januar 2019

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone