Kors på halsen - om unge og korset
Kveldsgudsteneste 15.april

Kors på halsen - om unge og korset

Av: Stein Ødegård
Publisert: 09. April 2018
På sundag kjem familiearbeidar Åslaug Lindland i Nærbø, Varhaug og Ogna kyrkje og vil snakka om «Kors på halsen» - om korset som gjev identitet, tru og håp til barn og unge. Saman med "Millenium lovsangsteam" blir det ein kveld med viktig formidling og fellesskap både for unge og godt vaksne.

Den viktigaste utfordringa for kristen tru framover?  Forfattaren Edvard Hoem formulerte dette slik då han var i Bryne kyrkje for eit år sidan: «Korleis fortel me våre barn og barnebarn kva det betyr at Jesus døydde på eit kors?»

Så dette handlar kveldsgudstenester i Brynekyrkja om denne våren.  På sundag er nettopp  unge og formidling om korset i fokus.  Familiearbeidar Åslaug Lindland i Nærbø, Varhaug og Ogna kyrkje vil snakka om «Kors på halsen» - om korset som gjev identitet, tru og håp til barn og unge.

Åslaug har arbeidd i Den norske kyrkja i Hå kommune i 24 år.  Ho har vore med og starta opp 24 Hours festivalen med 450 barn som samlast i eit døgn i Loen.  Ho er spesielt oppteken  av å formidla  bibelforteljingar på ein kreativ måte slik at dei kan favna alle generasjonar gjennom drama, sang og dans. Ho skriv og lagar dramastykka sjølv,  og har – må ein seia – drive stort og godt i utvikling  av trusopplæringsopplegg og praktisk formidling  av evangeliet til barn og unge.

Musikken på denne kveldsgudstenesta er det unge folk som står for.  «Millenium lovsangsteam», aktive i bedehuskirken vil gjera dette til ein kveld der unge og godt vaksne kan gje og få mykje av kvarandre. 

Kveldsgudstenesta vil også ha eit kunsthistorisk innslag om korset , og stille tid med nattverd og bønnevandring med korsutstilling.

 

Fleire sakar:
Prosjektleiar «Ung i Time» 100% stilling
Ønskjer du ei utfordrande og nytenkjande stilling i Den norske kyrkja? Likar du å tenkja nytt? Likar du å arbeida med nye prosjekt? Ønskjer du å driva ungdomsarbeid på...
LES MEIR | 18. September 2018
24 HOURS FESTIVAL
24 HOURS FESTIVAL
3.- 4. november 2018
Går du i 6. eller 7. klasse? Bli med på eit kjekt døgn med mange ulike aktivitetar, i og utanfor hallen. 24 hours er ein festival som gir ei unik oppleving av livsglede,...
LES MEIR | 28. September 2018

Kva skjer?
Les også:
Inntrykk frå ledsagerprogram i Betlehem
Kveldsgudsteneste 21.oktober kl.19
Inntrykk frå ledsagerprogram i Betlehem
Brynekyrkja sin kveldsgudstenesteserie «Møte som set spor» får førstkomande sundag forteljingar og inntrykk frå Vestbredden/Palestina. Jon Aarsland vil fortelja frå ein 3 månadar...
LES MEIR | 15. Oktober 2018
Kirken inviterer til dåp! Men invitasjonen kommer ikke lenger i postkassa
Fra 1. oktober 2018 får ikke lenger Den norske kirke vite når medlemmer får barn. En 400 år gammel ordning opphører, og kirken kan dermed ikke lenger sende ut invitasjon til dåp til nyfødte.
LES MEIR | 04. Oktober 2018

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone