Ernst Baasland i Brynekyrkja
Kveldsgudsteneste om håpet i korset

Ernst Baasland i Brynekyrkja

Av: Stein Ødegård
Publisert: 26. April 2018
Sundag kveld 13.mai kjem Ernst Baasland til Bryne kyrkje.  Han rundar av våren sin kveldsgudstenesteserie:  Kva det betyr at Jesus døydde på eit kors.

Baasland treng ingen lang presentasjon.  Han er godt kjend – som biskop i Stavanger bispedømme frå 1998 til 2009 – og før det som professor i Det nye testamentet ved Menighetsfakultetet i Oslo. Tema for talen hans er: «Håpet i korset.» 

Nokre stikkord frå det me kan venta fokus på:

  • Korset - det som gjer kristentrua forskjellig frå alle andre livssyn og religionar
  • Korset - det beste svaret på det evige spørsmålet om meininga med livet. 
  • Håpet i kristentrua – blir det forstyrra av tanken om fortaping?
  • Det mest sentrale i kristen tru må stadig sjås frå nye synsvinklar.

Musikken på denne kveldsgudstenesta er det Dagfinn Egeland som står for. 
Han er mykje brukt som songsolist i distriktet, og har i det siste mellom anna turnert med noko av kjernestoffet til Bjørn Eidsvåg.

«Kveldsgudstenesta vil også ha eit kunsthistorisk innslag om korset , og stille tid med nattverd og bønnevandring med korsutstilling.

Fleire sakar:
Temakvelder for foreldre
Familiefokus i Brynekyrkja ønsker våren 2019 å inviterer til to temakvelder i samarbeid med Samtaleverkstedet.
LES MEIR | 21. Desember 2018
DNI 175 år - misjon og det jødiske folk
Israelsmisjonen i samarbeid med Bryne kyrkjelyd inviterer til samling om misjon med Svein Granerud, styreleder i Den Norske Israelsmisjon (DNI) i Bryne kyrkje 19 - 20. januar 2019
LES MEIR | 10. Desember 2018

Kva skjer?
Les også:
Gull i det som brast
Kveldsgudstenesteserie våren 2019
Gull i det som brast
Ny serie med kveldsgudsteneste i Bryne kyrkje startar sundag 27.januar. Serien har fått tittelen: «Gull i det som brast», og er inspirert av den japanske krukkekunsten med...
LES MEIR | 04. Januar 2019
Familiefokus - gudsteneste for store og små
På Familiefokus er det fleire born enn vaksne i sving når vi feirar gudsteneste. Det liker vi. Vi ønskjer at borna skal få vera deltakande og involvert i gudstenesta. Vi...
LES MEIR | 04. Januar 2019

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone