Ein del av noko større

Ein del av noko større

Av: Bjørn Inge Hauge; Stein Ødegård
Publisert: 29. Juni 2018
Hausten 2018 vil Brynekyrkja ha fokus utover og oppover. Me vil sjå oss som del av noko større. Av ei kyrkje me høyrer til i. Av ei verdsvid kyrkje me kan læra så mykje av og gje gode bidrag til. Av ein Gud som opnar sin famn for alle som kjem til han.

Konkret har me ein kveldsgudstenesteserie med 4 kvelder som har tittelen: Møte som set spor. Me får viktige forteljingar om møte med menneske i andre deler av verda, og om livsforandring som har gjort inntrykk og kan berøra oss alle til tru og handling.


Misjonsutvalet inviterer til to misjonskveldar i september.  På den ein gjev Ketil Fuglestad innblikk i situasjonen i Nord-Korea. Det blir song av Frimenn. På den andre får me eksklusivt besøk av Ramazan Arkan, pastoren i Antalya evangelical church – kyrkja i Tyrkia som me har nytt misjonsprosjekt for.

På kyrkjelydsweekenden CAMP Tonstadli 14-16. september vert også temaet for helga "Ein del av noko større". Saman ønskjer vi å leggja til rette for at store og små får oppleva at vi er del av eit større fellesskap. 

I avslutninga av semesteret har me også bispevisitas saman med kyrkjelydane i Time og Undheim. Visitasen gjev oss eit høve til å analysera det me gjer, få tilbakemeldingar og inspirasjon frå Stavanger biskop og rådgjevarane hans.

For identitet og teneste, for tru, håp og kjærleik er det viktig å sjå seg som ein del av noko større.
Kom og ver med oss på dette!

Semesterprogram for hausten 2018 i Brynekyrkja finn du nedanfor.

 

Relaterte dokumenter
Fleire sakar:
DNI 175 år - misjon og det jødiske folk
Israelsmisjonen i samarbeid med Bryne kyrkjelyd inviterer til samling om misjon med Svein Granerud, styreleder i Den Norske Israelsmisjon (DNI) i Bryne kyrkje 19 - 20. januar 2019
LES MEIR | 10. Desember 2018
Julevandring i Brynekyrkja
Fleire hundre ungar har fått oppleve juleevangeliet gjennom ei vandring mot Betlehem dei siste vekene. Alle barnehagane på Bryne blir invitert og nesten alle kjem på julevandringane,...
LES MEIR | 10. Desember 2018

Kva skjer?
Les også:
Jul i Brynekyrkja 2018
Det viktigaste vi gjer i julehøgtida er å fortelja den vakraste historia som finns – Evangeliet om den allmektige Gud som kjem nær oss, som barnet i krybba. I Brynekyrkja...
LES MEIR | 10. Desember 2018
Leif Andenes med band - les og spelar jula inn
Laurdag 22. desember kl. 19.30 er det tid for å setja seg ned i Bryne kyrkje.
LES MEIR | 05. Desember 2018

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone