Flyktningar og møte som set spor
Kveldsgudsteneste 18.november

Flyktningar og møte som set spor

Av: Stein Ødegård
Publisert: 13. November 2018
På sundagskvelden deler Ivar Johannessen av sine inntrykk frå møte med flyktningar, som har sett spor.  Og eit møte med vårt samfunn som har sett spor i ein flyktning. 

Førstkomande sundag avsluttar hausten sin kveldsgudstenesteserie i Brynekyrkja.  Etter inntrykk frå personar som har reist ut og møtt menneske i andre deler av verda, vert det denne gongen inntrykk knytta til det å koma til Norge.  Og Bryne. 

Ivar Johannessen vil dela av sine inntrykk frå møte med flyktningar som har sett spor.  Og eit møte med vårt samfunn som har sett spor i ein flyktning.  Korleis det er å koma til ein ny, framand kultur, nytt klima, annan religion, og skapa seg eit liv her.

Ivar Johannessen er frå Stavanger, utdanna teolog, har jobba i Det norske misjonselskap i 14 år, som misjonær og med utviklingsprosjekt. Han flytta til Bryne for over 20 år sidan, og har arbeidd med norskopplæring for vaksne frå 1999. Nå  er han lærar i grunnskule for vaksne. 

Også denne kveldsgudstenesta vert det stille tid med bønnevandring og nattverd.  Og ikkje minst god musikk frå trompeten til Henrik Helgeland og  song av Jan Albert Øglænd.

Fleire sakar:
Digikirka.no - Ny nettstad for digitale sendinger frå lokalområdet
Digikirka er på lufta! God oversikt over sundagens direktesendingar.
LES MEIR | 23. April 2021
Sjå gudstenesta frå 25. april her
Det er ei stor glede og igjen kunne invitere til gudsteneste i Brynekyrkja. Det er altfor lenge sidan sist.
LES MEIR | 22. April 2021

Kva skjer?
Les også:
Konfirmasjonsgudstenester i Bryne kyrkje sundag 9. mai
Det blir 3 gudstenester denne sundagen. Kl 10:30, 11:45 og kl. 13:00
LES MEIR | 07. Mai 2021
I dag kan du sjå første episode av Søndagstanker på DigiKirka.no/sondagstankar.
Denne gongen med prost Lars Sigurd Tjelle
LES MEIR | 08. Mai 2021

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone