Flyktningar og møte som set spor
Kveldsgudsteneste 18.november

Flyktningar og møte som set spor

Av: Stein Ødegård
Publisert: 13. November 2018
På sundagskvelden deler Ivar Johannessen av sine inntrykk frå møte med flyktningar, som har sett spor.  Og eit møte med vårt samfunn som har sett spor i ein flyktning. 

Førstkomande sundag avsluttar hausten sin kveldsgudstenesteserie i Brynekyrkja.  Etter inntrykk frå personar som har reist ut og møtt menneske i andre deler av verda, vert det denne gongen inntrykk knytta til det å koma til Norge.  Og Bryne. 

Ivar Johannessen vil dela av sine inntrykk frå møte med flyktningar som har sett spor.  Og eit møte med vårt samfunn som har sett spor i ein flyktning.  Korleis det er å koma til ein ny, framand kultur, nytt klima, annan religion, og skapa seg eit liv her.

Ivar Johannessen er frå Stavanger, utdanna teolog, har jobba i Det norske misjonselskap i 14 år, som misjonær og med utviklingsprosjekt. Han flytta til Bryne for over 20 år sidan, og har arbeidd med norskopplæring for vaksne frå 1999. Nå  er han lærar i grunnskule for vaksne. 

Også denne kveldsgudstenesta vert det stille tid med bønnevandring og nattverd.  Og ikkje minst god musikk frå trompeten til Henrik Helgeland og  song av Jan Albert Øglænd.

Fleire sakar:
Misjonskveldar i Brynekyrkja hausten 2019
Misjonsutvalet i Brynekyrkja inviterer til to arrangement hausten 2019. Bli betre kjend med Brynekyrkja sine misjonsprosjekt. Pastor Ramazan frå Antalya Evangelical Church kjem...
LES MEIR | 22. Mai 2019
Allegro
Nytt kor for alle i 3. - 7. klasse.
LES MEIR | 10. Mai 2019

Kva skjer?
Les også:
Konfirmant 2020
Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkommen til konfirmasjon i kyrkja.
LES MEIR | 16. Mai 2019
 Diakon i Time - 100 % fast stilling
Vi har ledig 100% fast stilling som diakon og søkjer etter ein person som kan leie det diakonale arbeidet i dei tre sokna på ein god måte i åra framover.
LES MEIR | 09. April 2019

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone