DNI 175 år - misjon og det jødiske folk

DNI 175 år - misjon og det jødiske folk

Publisert: 10. Desember 2018
Israelsmisjonen i samarbeid med Bryne kyrkjelyd inviterer til samling om misjon med Svein Granerud, styreleder i Den Norske Israelsmisjon (DNI) i Bryne kyrkje 19 - 20. januar 2019

PROGRAM:

Lørdag 19. januar

Kl 12.00 – 14.00    Miniseminar     

Tema:

a)    «Trenger jødene Jesus?»
b)    «På misjonens oppløpsside»

 

Søndag 20. januar

Kl 11.00    Gudstjeneste, predikant Svein Granerud

kl 18.00:    Kveldssamling og markering DNI 175 år
Svein Granerud: «Det gamle testamentet – gammelt og avleggs?»
Stein Ødegård: «Guds misjon og vår kvardag»
Paul Odland: «175 år på 17,5 minutt»
Sang: Strandakameratane
Misjonsinformasjon

Det blir enkel servering
Jubileumsgave til evangelisering blant jøder

Vel møtT

Fleire sakar:
Temakvelder for foreldre
Familiefokus i Brynekyrkja ønsker våren 2019 å inviterer til to temakvelder i samarbeid med Samtaleverkstedet.
LES MEIR | 21. Desember 2018
Kulturkveld i Bryne kyrkje 22. januar
Foredrag ved Ernst Baasland: "Kristendommen sett frå Arne Garborg si sidelinje" Foredrag ved Tora Aasland: "Arne Garborg som nasjonsbyggjar".
LES MEIR | 20. Desember 2018

Kva skjer?
Les også:
Gull i det som brast
Kveldsgudstenesteserie våren 2019
Gull i det som brast
Ny serie med kveldsgudsteneste i Bryne kyrkje startar sundag 27.januar. Serien har fått tittelen: «Gull i det som brast», og er inspirert av den japanske krukkekunsten med...
LES MEIR | 04. Januar 2019
Familiefokus - gudsteneste for store og små
På Familiefokus er det fleire born enn vaksne i sving når vi feirar gudsteneste. Det liker vi. Vi ønskjer at borna skal få vera deltakande og involvert i gudstenesta. Vi...
LES MEIR | 04. Januar 2019

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone