Temakvelder for foreldre

Temakvelder for foreldre

Publisert: 21. Desember 2018
Familiefokus i Brynekyrkja ønsker våren 2019 å inviterer til to temakvelder i samarbeid med Samtaleverkstedet.

Overskrift for kveldene er : "Hvordan bygge opp der andre har brutt ned?"

Begge kveldene blir det servering og tid til kaffe og samtale. Begrenset plasser // 200,- per kveld

Påmelding:
Trykk "skal" på eventen og betal på Vipps
Brynkyrkja #526147 - Arrangement


7. mars kl. 19.00

"Fordi du er viktig" - Det du er bevisst kan du gjøre noe med, det du ikke er bevisst gjør noe med deg.

Ulike temaer som vil bli berørt:
- bevissthet rundt erfaringer fra barneårene som preger tenårene og voksenårene
- menneskets behov for trygghet
- hvordan erfaringer og tankemønstre styrer følelser og atferd
- hvordan utfordre etablerte tankesett

 

4. april kl. 19.00

"Fordi du er viktig" - Hvordan gi nye historier til et levd liv?

Ulike temaer som vil bli berørt:
- hvordan og hvorfor ta barnets stemme tilbake som voksen
- hvordan utvide virkelighetsforståelser og lete etter
mestrings-historier?
- hva kan vi gjøre som fellesskap for å styrke hverandres selvfølelse?

Temakvelder for foreldre

Familieterapeut Guro Brakestad jobber med psykisk helse og livsmestring på Solborg Folkehøgskole. I tillegg har hun startet opp Samtaleverkstedet – et foredrag og veiledningsforum for ungdom og voksne. www.samtaleverkstedet.no

Fleire sakar:
DNI 175 år - misjon og det jødiske folk
Israelsmisjonen i samarbeid med Bryne kyrkjelyd inviterer til samling om misjon med Svein Granerud, styreleder i Den Norske Israelsmisjon (DNI) i Bryne kyrkje 19 - 20. januar 2019
LES MEIR | 10. Desember 2018
Kulturkveld i Bryne kyrkje 22. januar
Foredrag ved Ernst Baasland: "Kristendommen sett frå Arne Garborg si sidelinje" Foredrag ved Tora Aasland: "Arne Garborg som nasjonsbyggjar".
LES MEIR | 20. Desember 2018

Kva skjer?
Les også:
Gull i det som brast
Kveldsgudstenesteserie våren 2019
Gull i det som brast
Ny serie med kveldsgudsteneste i Bryne kyrkje startar sundag 27.januar. Serien har fått tittelen: «Gull i det som brast», og er inspirert av den japanske krukkekunsten med...
LES MEIR | 04. Januar 2019
Familiefokus - gudsteneste for store og små
På Familiefokus er det fleire born enn vaksne i sving når vi feirar gudsteneste. Det liker vi. Vi ønskjer at borna skal få vera deltakande og involvert i gudstenesta. Vi...
LES MEIR | 04. Januar 2019

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone