Liv Fevang og John Josephsen i kyrkja
Kveldsgudsteneste 31.mars

Liv Fevang og John Josephsen i kyrkja

Av: Stein Ødegård
Publisert: 13. Mars 2019
Det er ALLTID for tidlig å gi opp! Det går an å bli glad igjen! Liv Breivikås Fevang deler frå sine livserfaringar 31.mars i kveldsgudstenesteserien «Gull i det som brast».

Sundag 31.mars i Bryne kyrkje blir det nye møter om det skjøre og sårbare livet, i kveldsgudstenesteserien «Gull i det som brast».  Temaet er inspirert av den japanske krukkekunsten med å reparera knust keramikk. Det som har gått sund, vert sett saman ved bruk av gull. 

På sundagskvelden vil Liv Breivikås Fevang fortelja frå sine livserfaringar.

Liv er erfaringsformidlar og sjukepleiar. Etter 14 år som ufør, jobbar ho nå som undervisningsansvarleg konsulent med erfaringskompetanse i Forsknings og Undervisningsenheten i Klinikker Psykisk Helsevern på SUS.

Ho er mor til 5 søner, og har mista 2 av dei. Ein døde på grunn av sjukdom, og eldstemann døde heilt plutseleg i 2013. I tillegg har ho opplevd traumer frå tidleg barndom.

Liv vil dela noko av historien sin, fortelja om då Gud blei borte, og korleis det i dag er muleg å leva vidare.  Det er ALLTID for tidlig å gi opp! Det går an å bli glad igjen!

Musikken i kveldsgudstenesta står Per Olav Egeland og John Josefsen for.  Josefsen er multikunstnar, keramikar og instrumentutviklar.  Blant anna leikar han seg med atskillege kreative krysningar av gitar og kjente reiskapar i ei bondehand.  Han spelar munnspel, bass og gitar i ulike band prega av jazz og blues. I kyrkja vil han bidra både musikalsk og med erfaringar som kunstnar, som ser verdiar i det som andre kan rekna for lite verd.

Kveldsgudstenesta har også stille tid med nattverd og vandring til bord med tekstar, symbolhandlingar og lystenning.

Fleire sakar:
ETTÅRINGAR - «UNG i TIME»
Er du klar for ei spanande utfordring skuleåret 2019/2020?
LES MEIR | 25. Januar 2019
Årsmøte og kyrkjemiddag 17. mars
Etter gudstenesta 17. mars blir det årsmøte og kyrkjemiddag i kyrkjestova.
LES MEIR | 04. Mars 2019

Kva skjer?
Les også:
Sett ditt preg på kyrkja di
Det er kyrkjeval (8. og) 9. september 2019. Kanskje du skal stille til val? Du er invitert til å vere med på å skape kyrkja i framtida!
LES MEIR | 06. Mars 2019
Temakvelder for foreldre
Familiefokus i Brynekyrkja ønsker våren 2019 å inviterer til to temakvelder i samarbeid med Samtaleverkstedet.
LES MEIR | 21. Desember 2018

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone