Babysong i Brynekyrkja

Babysong i Brynekyrkja

Publisert: 26. April 2019
Frå hausten av startar me opp me babysong i Brynekyrkja. Kom og lat barnet få moglegheit til å uttrykka og utfalda seg musikalsk.

Musikk er viktig for barnet si motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling, og me i Brynekyrkja ynskjer å gjeva barn og foreldre moglegheit til å skapa ei felles oppleving saman gjennom leik, song og utforsking.

Babysong er eit gratis trusopplæringstilbod torsdagar i oddetalsveker frå kl. 10.15-11.15. Det er inga påmelding og ope for alle. 

Me startar med ei halvtimes økt med song og leik, før det vert rom for hyggeleg sakvem med tid for kaffikos, amming og medbrakt lunsj.

Me oppmodar alle til å sjekka Brynekyrkja si facebookside frå gong til gong i tilfelle endringar.

Oppstart torsdag 29. august, 2019.

(Babysong 10. oktober utgår pga. haustferie.)

 

Fleire sakar:
Les Biskop em. Erling Pettersen si preik i Brynekyrkja søndag 2. februar
I salmen «Lyset kjem til oss», som sokneprest Stein Ødegård skrev  i 2011, en vakker salme til Per Odd Aarrestad sin glasskunst i fondveggen her i Bryne kyrkje, finner vi dette verset
LES MEIR | 14. Januar 2020
Jungelgjengen treng fleire leiarar!
Har du lyst å verta leiar i Jungelgjengen, sundagsskulen, i Brynekyrkja?
LES MEIR | 16. Januar 2020

Kva skjer?
Les også:
Brynekyrkja søndag 23 febr. kl 11:00
Gudsteneste v/Stein Ødegård
LES MEIR | 17. Februar 2020
Ny kveldsgudstenesteserie: Skattar i Bibelen – forteljingar om kvinner
Våren 2020 ønskjer komiteen for kveldsgudstenester å setja fokus på den gode forteljinga. Forteljinga som grip og berører og kan få oss til å sjå livet vårt klarare gjennom...
LES MEIR | 12. Februar 2020

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone