Babysong i Brynekyrkja

Babysong i Brynekyrkja

Publisert: 26. April 2019
Frå hausten av startar me opp me babysong i Brynekyrkja. Kom og lat borne få moglegheit til å uttrykka og utfalda seg musikalsk.

Musikk er viktig for borne si motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling, og me i Brynekyrkja ynskjer å gjeva born og foreldre moglegheit til å skape ei felles oppleving saman gjennom leik, song og utforsking.

Babysong er eit gratis trusopplæringstilbod torsdagar i oddetalsveker frå kl. 10.30-11.00. Det er inga påmelding og ope for alle. 

Oppstart torsdag 29. august, 2019.

 

Fleire sakar:
Krøllekveld i Brynekyrkja!
Kvar er Krølle?!
LES MEIR | 19. September 2019
Formidabel teneste i Brynekyrkja
Takk til klokkar, kyrkjetenar og kyrkjelydsutviklar!
Formidabel teneste i Brynekyrkja
Når september 2019 er over, er ein markert epoke over. 3 tilsette takkar for seg: Bjørn Inge Hauge, Gunhild Lande og Leif Andenes. Dei skal takkast på dei to siste gudstenestene...
LES MEIR | 10. September 2019

Kva skjer?
Les også:
"Den Fyrste Song" - Konsert
Musikk fylgjer oss gjennom heile livet, allereie frå borne er inne i mor sin mage, og til livet så tek slutt.
LES MEIR | 06. September 2019
Allehelgenskonsert
Å tenna lys på gravene og minnast dei som har gått bort, er ein lang tradisjon på allehelgensdag her til lands.
LES MEIR | 10. September 2019

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone