Jærklang og Venche Gya i Brynekyrkja

Jærklang og Venche Gya i Brynekyrkja

Av: Stein Ødegård
Publisert: 06. Mai 2019
Sundag 12.mai i Bryne kyrkje avsluttar kveldsgudstenesteserien «Gull i det som brast». Gle deg til sang av Jærklang og møt vår lokale kunstnar Venche Gya sine tankar knytta til maleria sine, og forteljing frå livet om noko som vart til hjelp.

Sundag 12.mai i Bryne kyrkje avsluttar kveldsgudstenesteserien «Gull i det som brast».  Serien er inspirert av den japanske krukkekunsten å reparera knust keramikk ved bruk av gull. 

Denne kvelden deltek vår lokale kunstnar Venche Gya både med tankar knytta til maleria sine og med å fortelja frå livet sitt om noko som vart til hjelp.

Blandakoret Jærklang markerer 20-årsjubileum seinare i år.  Dei deltek i gudstenesta med program frå sitt store repertoar, skreddersydd til kveldsgudstenesteformen og til finalen på våren sin temaserie.

Kveldsgudstenesta har også stille tid med nattverd og vandring til bord med tekstar, symbolhandlingar og lystenning.

Fleire sakar:
Misjonskveldar i Brynekyrkja hausten 2019
Misjonsutvalet i Brynekyrkja inviterer til to arrangement hausten 2019. Bli betre kjend med Brynekyrkja sine misjonsprosjekt. Pastor Ramazan frå Antalya Evangelical Church kjem...
LES MEIR | 22. Mai 2019
Allegro
Nytt kor for alle i 3. - 7. klasse.
LES MEIR | 10. Mai 2019

Kva skjer?
Les også:
Konfirmant 2020
Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkommen til konfirmasjon i kyrkja.
LES MEIR | 16. Mai 2019
 Diakon i Time - 100 % fast stilling
Vi har ledig 100% fast stilling som diakon og søkjer etter ein person som kan leie det diakonale arbeidet i dei tre sokna på ein god måte i åra framover.
LES MEIR | 09. April 2019

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone