Jærklang og Venche Gya i Brynekyrkja

Jærklang og Venche Gya i Brynekyrkja

Av: Stein Ødegård
Publisert: 06. Mai 2019
Sundag 12.mai i Bryne kyrkje avsluttar kveldsgudstenesteserien «Gull i det som brast». Gle deg til sang av Jærklang og møt vår lokale kunstnar Venche Gya sine tankar knytta til maleria sine, og forteljing frå livet om noko som vart til hjelp.

Sundag 12.mai i Bryne kyrkje avsluttar kveldsgudstenesteserien «Gull i det som brast».  Serien er inspirert av den japanske krukkekunsten å reparera knust keramikk ved bruk av gull. 

Denne kvelden deltek vår lokale kunstnar Venche Gya både med tankar knytta til maleria sine og med å fortelja frå livet sitt om noko som vart til hjelp.

Blandakoret Jærklang markerer 20-årsjubileum seinare i år.  Dei deltek i gudstenesta med program frå sitt store repertoar, skreddersydd til kveldsgudstenesteformen og til finalen på våren sin temaserie.

Kveldsgudstenesta har også stille tid med nattverd og vandring til bord med tekstar, symbolhandlingar og lystenning.

Fleire sakar:
Di stemme tel!
Tid og stad for førehandsrøysting til Kyrkjevalet
Di stemme tel!
Er du ein av dei 3,7 millionane som er medlem i Den norske kyrkja? Då er stemma di viktig i Kyrkjevalet! Når du stemmer, gir du ein tommel opp til den lokale kyrkjelyden...
LES MEIR | 29. Mai 2019
Kandidatliste kyrkjelydsval 2019
Kyrkjevalet
Kandidatliste kyrkjelydsval 2019
Bryne sokneråd
LES MEIR | 08. Mai 2019

Kva skjer?
Les også:
Folkehelse i kyrkje og kommune
Kveldsgudstenesteserie i Brynekyrkja hausten 2019
Folkehelse i kyrkje og kommune
Under bispevisitasen i desember 2018 kom det mykje skrøyt for samhandlinga mellom kyrkja og kommunen i Time.  Biskopen utfordra til å «halda på den gode kontakten med kommunen,...
LES MEIR | 03. Juli 2019
"Mysterie i trua er stort..."
Bibelkveldar i Brynekyrkja
"Mysterie i trua er stort..."
Denne hausten vil me ha fokus på trua som mysterium på Bibelkveldane i Brynekyrkja. Me vil gå inn i dette ut frå ulike vinklar, og klargjera hovedtema gjennom to innlegg kvar kveld.
LES MEIR | 25. Juni 2019

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone