Jærklang og Venche Gya i Brynekyrkja

Jærklang og Venche Gya i Brynekyrkja

Av: Stein Ødegård
Publisert: 06. Mai 2019
Sundag 12.mai i Bryne kyrkje avsluttar kveldsgudstenesteserien «Gull i det som brast». Gle deg til sang av Jærklang og møt vår lokale kunstnar Venche Gya sine tankar knytta til maleria sine, og forteljing frå livet om noko som vart til hjelp.

Sundag 12.mai i Bryne kyrkje avsluttar kveldsgudstenesteserien «Gull i det som brast».  Serien er inspirert av den japanske krukkekunsten å reparera knust keramikk ved bruk av gull. 

Denne kvelden deltek vår lokale kunstnar Venche Gya både med tankar knytta til maleria sine og med å fortelja frå livet sitt om noko som vart til hjelp.

Blandakoret Jærklang markerer 20-årsjubileum seinare i år.  Dei deltek i gudstenesta med program frå sitt store repertoar, skreddersydd til kveldsgudstenesteformen og til finalen på våren sin temaserie.

Kveldsgudstenesta har også stille tid med nattverd og vandring til bord med tekstar, symbolhandlingar og lystenning.

Fleire sakar:
Har du vært med på gudstjenester via skjermen de siste ukene?
Undersøkelse om gudstjenesteopplevelse på skjerm.
LES MEIR | 29. Mai 2020
12Hours festival og Skjærgårds Live Time
LES MEIR | 29. Mai 2020

Kva skjer?
Les også:
HelgeGodtNytt frå Brynekyrkja 1. pinsedag
Dei hadde kjent på redsel og frykt og lukka seg inne bak stengte dører.  Dei visste ikkje kordan den nya tida skulle bli, alt var så usikkert. For Jesus sine læresveinar...
LES MEIR | 29. Mai 2020
Velkommen til nattverdgudstenester i Brynekyrkja på 1. Pinsedag, 31.mai.
Gudstenestene er felles for Bryne og Time. Det vert to like gudstenester, kl. 11:00 og 11:45. Det er begrensning på 50 deltakarar pr. gudsteneste
LES MEIR | 08. Mai 2020

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone