Jærklang og Venche Gya i Brynekyrkja

Jærklang og Venche Gya i Brynekyrkja

Av: Stein Ødegård
Publisert: 06. Mai 2019
Sundag 12.mai i Bryne kyrkje avsluttar kveldsgudstenesteserien «Gull i det som brast». Gle deg til sang av Jærklang og møt vår lokale kunstnar Venche Gya sine tankar knytta til maleria sine, og forteljing frå livet om noko som vart til hjelp.

Sundag 12.mai i Bryne kyrkje avsluttar kveldsgudstenesteserien «Gull i det som brast».  Serien er inspirert av den japanske krukkekunsten å reparera knust keramikk ved bruk av gull. 

Denne kvelden deltek vår lokale kunstnar Venche Gya både med tankar knytta til maleria sine og med å fortelja frå livet sitt om noko som vart til hjelp.

Blandakoret Jærklang markerer 20-årsjubileum seinare i år.  Dei deltek i gudstenesta med program frå sitt store repertoar, skreddersydd til kveldsgudstenesteformen og til finalen på våren sin temaserie.

Kveldsgudstenesta har også stille tid med nattverd og vandring til bord med tekstar, symbolhandlingar og lystenning.

Fleire sakar:
Digikirka.no - Ny nettstad for digitale sendinger frå lokalområdet
Digikirka er på lufta! God oversikt over sundagens direktesendingar.
LES MEIR | 23. April 2021
Sjå gudstenesta frå 25. april her
Det er ei stor glede og igjen kunne invitere til gudsteneste i Brynekyrkja. Det er altfor lenge sidan sist.
LES MEIR | 22. April 2021

Kva skjer?
Les også:
Konfirmasjonsgudstenester i Bryne kyrkje sundag 9. mai
Det blir 3 gudstenester denne sundagen. Kl 10:30, 11:45 og kl. 13:00
LES MEIR | 07. Mai 2021
I dag kan du sjå første episode av Søndagstanker på DigiKirka.no/sondagstankar.
Denne gongen med prost Lars Sigurd Tjelle
LES MEIR | 08. Mai 2021

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone