Folkehelse i kyrkje og kommune
Kveldsgudstenesteserie i Brynekyrkja hausten 2019

Folkehelse i kyrkje og kommune

Publisert: 03. Juli 2019
Under bispevisitasen i desember 2018 kom det mykje skrøyt for samhandlinga mellom kyrkja og kommunen i Time.  Biskopen utfordra til å «halda på den gode kontakten med kommunen, så kyrkja kan vera synleg lokalt … og følgja opp kommunen sin invitasjon til samarbeid om oppvekstmiljøet i kommunen.»

Dette vil me gjera noko med på hausten sin kveldsgudstenesteserie.  Og kommunen er med på laget! 4 kveldar om satsingar som er viktige både i kommunen og kyrkja.  Felles informasjon, utfordringar og driv til vidare samarbeid. Eit møte mellom kommunalsjefane og dei fagansvarleg tilsette i kyrkja.  Det blir møte med to nye, ferske kyrkjetilsette: Diakon og prosjektleiar ungdom.   

Time kommune legg stor vekt på eit folkehelseperspektiv framover og kyrkja fokuserer på tru og livsmestring.  Tenk om desse kveldane kunne tenna både tilsette og frivillige til samhandling og engasjement!

4 kveldar midt i kjernefelta av det som kyrkja og kommunen satsar på.
25.august: Folkehelse og livsmestring.
Rådmann Trygve Apeland, folkehelsekoordinator Anne Reidun Garpestad og kateket Ingfrid Time Nærland

29.september: Ung i Time
Prosjektleiar «Ung i Time» Asle Steinbru og ungdomsleiar i møllekjellaren Elisabeth Sandve Følgesvold

13.10:  Omsorg – kva er viktig?
Kommunalsjef Britt Ellinor Scott og ny diakon

17.11: Kultur for heile mennesket
Kultursjef Trond Lie, organist Per Olav Egeland og Heidi Strand Harboe

Fleire sakar:
Kandidatliste kyrkjelydsval 2019
Kyrkjevalet
Kandidatliste kyrkjelydsval 2019
Bryne sokneråd
LES MEIR | 08. Mai 2019
Pinsefart i Brynekyrkja!
I mai har Brynekyrkja vore så heldige å hatt besøk av ni 2. klassingar på Pinsefart.
LES MEIR | 05. Juni 2019

Kva skjer?
Les også:
"Mysterie i trua er stort..."
Bibelkveldar i Brynekyrkja
"Mysterie i trua er stort..."
Denne hausten vil me ha fokus på trua som mysterium på Bibelkveldane i Brynekyrkja. Me vil gå inn i dette ut frå ulike vinklar, og klargjera hovedtema gjennom to innlegg kvar kveld.
LES MEIR | 25. Juni 2019
Di stemme tel!
Tid og stad for førehandsrøysting til Kyrkjevalet
Di stemme tel!
Er du ein av dei 3,7 millionane som er medlem i Den norske kyrkja? Då er stemma di viktig i Kyrkjevalet! Når du stemmer, gir du ein tommel opp til den lokale kyrkjelyden...
LES MEIR | 29. Mai 2019

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone