Folkehelse i kyrkje og kommune
Kveldsgudstenesteserie i Brynekyrkja hausten 2019

Folkehelse i kyrkje og kommune

Publisert: 03. Juli 2019
Under bispevisitasen i desember 2018 kom det mykje skrøyt for samhandlinga mellom kyrkja og kommunen i Time.  Biskopen utfordra til å «halda på den gode kontakten med kommunen, så kyrkja kan vera synleg lokalt … og følgja opp kommunen sin invitasjon til samarbeid om oppvekstmiljøet i kommunen.»

Dette vil me gjera noko med på hausten sin kveldsgudstenesteserie.  Og kommunen er med på laget! 4 kveldar om satsingar som er viktige både i kommunen og kyrkja.  Felles informasjon, utfordringar og driv til vidare samarbeid. Eit møte mellom kommunalsjefane og dei fagansvarleg tilsette i kyrkja.  Det blir møte med to nye, ferske kyrkjetilsette: Diakon og prosjektleiar ungdom.   

Time kommune legg stor vekt på eit folkehelseperspektiv framover og kyrkja fokuserer på tru og livsmestring.  Tenk om desse kveldane kunne tenna både tilsette og frivillige til samhandling og engasjement!

4 kveldar midt i kjernefelta av det som kyrkja og kommunen satsar på.
25.august: Folkehelse og livsmestring.
Rådmann Trygve Apeland, folkehelsekoordinator Anne Reidun Garpestad og kateket Ingfrid Time Nærland

29.september: Ung i Time
Prosjektleiar «Ung i Time» Asle Steinbru og ungdomsleiar i møllekjellaren Elisabeth Sandve Følgesvold

13.10:  Omsorg – kva er viktig?
Kommunalsjef Britt Ellinor Scott og ny diakon

17.11: Kultur for heile mennesket
Kultursjef Trond Lie, organist Per Olav Egeland og Heidi Strand Harboe

Fleire sakar:
12Hours festival og Skjærgårds Live Time
LES MEIR | 29. Mai 2020
Konfirmasjon
Konfirmasjonstida i kyrkja er ei spanande tid. Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkommen til konfirmasjoni kyrkja. I konfirmasjonstida får du læra mier...
LES MEIR | 05. Mai 2020

Kva skjer?
Les også:
Velkommen til gudsteneste i sommar
Endeleg kan me invitera til opne gudstenester. Inntil 200 personar med 1 meters avstand. Me må fortsatt registrere namn og telefonnr. Ta gjerne med lapp for å gjere registreringa raskare og enklare.
LES MEIR | 22. Juni 2020
Misjonsprosjekta i Brynekyrkja
Ver med og hugs våre venner lengre sør!
LES MEIR | 04. Mai 2020

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone