Folkehelse i kyrkje og kommune
Kveldsgudstenesteserie i Brynekyrkja hausten 2019

Folkehelse i kyrkje og kommune

Publisert: 03. Juli 2019
Under bispevisitasen i desember 2018 kom det mykje skrøyt for samhandlinga mellom kyrkja og kommunen i Time.  Biskopen utfordra til å «halda på den gode kontakten med kommunen, så kyrkja kan vera synleg lokalt … og følgja opp kommunen sin invitasjon til samarbeid om oppvekstmiljøet i kommunen.»

Dette vil me gjera noko med på hausten sin kveldsgudstenesteserie.  Og kommunen er med på laget! 4 kveldar om satsingar som er viktige både i kommunen og kyrkja.  Felles informasjon, utfordringar og driv til vidare samarbeid. Eit møte mellom kommunalsjefane og dei fagansvarleg tilsette i kyrkja.  Det blir møte med to nye, ferske kyrkjetilsette: Diakon og prosjektleiar ungdom.   

Time kommune legg stor vekt på eit folkehelseperspektiv framover og kyrkja fokuserer på tru og livsmestring.  Tenk om desse kveldane kunne tenna både tilsette og frivillige til samhandling og engasjement!

4 kveldar midt i kjernefelta av det som kyrkja og kommunen satsar på.
25.august: Folkehelse og livsmestring.
Rådmann Trygve Apeland, folkehelsekoordinator Anne Reidun Garpestad og kateket Ingfrid Time Nærland

29.september: Ung i Time
Prosjektleiar «Ung i Time» Asle Steinbru og ungdomsleiar i møllekjellaren Elisabeth Sandve Følgesvold

13.10:  Omsorg – kva er viktig?
Kommunalsjef Britt Ellinor Scott og ny diakon

17.11: Kultur for heile mennesket
Kultursjef Trond Lie, organist Per Olav Egeland og Heidi Strand Harboe

Fleire sakar:
Krøllekveld i Brynekyrkja!
Kvar er Krølle?!
LES MEIR | 19. September 2019
Formidabel teneste i Brynekyrkja
Takk til klokkar, kyrkjetenar og kyrkjelydsutviklar!
Formidabel teneste i Brynekyrkja
Når september 2019 er over, er ein markert epoke over. 3 tilsette takkar for seg: Bjørn Inge Hauge, Gunhild Lande og Leif Andenes. Dei skal takkast på dei to siste gudstenestene...
LES MEIR | 10. September 2019

Kva skjer?
Les også:
"Den Fyrste Song" - Konsert
Musikk fylgjer oss gjennom heile livet, allereie frå borne er inne i mor sin mage, og til livet så tek slutt.
LES MEIR | 06. September 2019
Allehelgenskonsert
Å tenna lys på gravene og minnast dei som har gått bort, er ein lang tradisjon på allehelgensdag her til lands.
LES MEIR | 10. September 2019

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone