Ung i Time
Kveldsgudsteneste Bryne kyrkje 29.sept

Ung i Time

Av: Stein Ødegård
Publisert: 10. September 2019
Det gode samarbeidet med Time kommune om «Folkehelse» får ny kveldsgudsteneste sundag 29.september. Denne gongen er temaet «Ung i Time». Prosjektleiar Asle Steinbru, ungdomsleiar Elisabeth Sandve Følgesvold og Lye ungdomskor - Lukas - deltek.

Det gode samarbeidet med Time kommune om «Folkehelse» får ny kveldsgudsteneste sundag 29.september.  Denne gongen er fokuset og temaet «Ung i Time»

Ei som har mykje kunnskap og stort engasjement i dette er Elisabeth Sandve Følgesvold.
Ho er ungdomsleiar i Time kommune og har hovudarbeidet sitt blant ungdom i «Møllekjellaren».
På kveldsgudstenesta deler ho erfaringer og observasjonar frå det kommunale ungdomstilbudet.
Ho vil fortelja om utfordringar i ungdomsmiljøet i dag. Kva treng ungdom for ei trygg ungdomstid? Kva kan vaksne bidra med? Kva med kommune og andre «institusjonar»

Kyrkjene i Time har også tilsett Asle Steinbru som leiar for prosjektet «Ung i Time».  Eit samarbeid mellom Undheim, Time/Lye og Bryne sokn om kyrkjeleg ungdomsarbeid for og med ungdom. 
På kveldsgudstenesta får me høyra han fortelja om prosjektet, om ungdommane si kyrkje og kvifor tweensarbeid i kyrkja er så viktig.

Ungdomskoret på Lye – Lukas – pregar sangen og musikken denne kvelden.  Me trur og håpar på ein kveld som både unge, vaksne og eldre har glede av!

Fleire sakar:
Krøllekveld i Brynekyrkja!
Kvar er Krølle?!
LES MEIR | 19. September 2019
Formidabel teneste i Brynekyrkja
Takk til klokkar, kyrkjetenar og kyrkjelydsutviklar!
Formidabel teneste i Brynekyrkja
Når september 2019 er over, er ein markert epoke over. 3 tilsette takkar for seg: Bjørn Inge Hauge, Gunhild Lande og Leif Andenes. Dei skal takkast på dei to siste gudstenestene...
LES MEIR | 10. September 2019

Kva skjer?
Les også:
"Den Fyrste Song" - Konsert
Musikk fylgjer oss gjennom heile livet, allereie frå borne er inne i mor sin mage, og til livet så tek slutt.
LES MEIR | 06. September 2019
Allehelgenskonsert
Å tenna lys på gravene og minnast dei som har gått bort, er ein lang tradisjon på allehelgensdag her til lands.
LES MEIR | 10. September 2019

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone