Korona informasjon

Korona informasjon

Publisert: 11. Mars 2020
Alle gudstenester og samlingar avlyst fram t.o.m 29. mars.

Spredningen av Korona-viruset har nådd vår eigen by og region, og utviklinga av tiltak for å demma opp for dette har utvikla seg raskt dei siste dagane.

Som kyrkjelyd skal vi ikkje styrast av frykt, men samtidig opptre ansvarleg og solidarisk i den situasjonen som no er oppstått. I vår eigen kyrkjelyd har vi sjølv menneske som vil vera svært sårbare ved smitte, samtidig som det går føre seg ein stor dugnad i samfunnet rundt oss for å demma opp vidare utvikling. Dette er tungtvegande moment når også Brynekyrkja ser på nødvendige tiltak.

Den grunnleggande linja vår er at vi vil forhalda oss til, og følgja, dei råda og henstillinger både nasjonale og lokale styresmakter gir. Dette dannar grunnlag for vurderingar av tiltak opp mot dei ulike aktivitetane som er planlagt.

Med bakgrunn i dei signala som er gitt, og dialog med smittevernoverlege, legg vi derfor ikkje opp til å samlast til gudsteneste eller andre arrangement i Brynekyrkja. Dette gjeld i først omgang fram t.o.m. søndag 29. mars.

  • Familiefokus søndag 15. mars blir avlyst.
  • Det same gjeld medarbeiderfesten fredag 20. mars.
  • Kveldsgudstenesta søndag 22. mars og
  • Gudstenesta knytt til "Barnas påske" med opplegg for Førsteklasses søndag 29. mars

På dei tidspunkta då det normalt skulle vore gudsteneste vil vi halde "Open kyrkje" for bønn og stille meditasjon Antall vil vera avgrensa.

Utover dette følgjer og vurderer vi tiltak og planar fortløpande. Vi ber alle vera varsame, og forhalda seg til dei råda som blir gitt frå helsestyresmaktene.

 

Lenke til artikkel på Timekyrkja sine nettsider
https://timekyrkja.no/Vis/ArticleId/141/Kyrkja-avlyser-arrangement

 

Illustrasjonsfoto: CDC, Alissa Eckert

Fleire sakar:
Har du vært med på gudstjenester via skjermen de siste ukene?
Undersøkelse om gudstjenesteopplevelse på skjerm.
LES MEIR | 29. Mai 2020
12Hours festival og Skjærgårds Live Time
LES MEIR | 29. Mai 2020

Kva skjer?
Les også:
HelgeGodtNytt frå Brynekyrkja 1. pinsedag
Dei hadde kjent på redsel og frykt og lukka seg inne bak stengte dører.  Dei visste ikkje kordan den nya tida skulle bli, alt var så usikkert. For Jesus sine læresveinar...
LES MEIR | 29. Mai 2020
Velkommen til nattverdgudstenester i Brynekyrkja på 1. Pinsedag, 31.mai.
Gudstenestene er felles for Bryne og Time. Det vert to like gudstenester, kl. 11:00 og 11:45. Det er begrensning på 50 deltakarar pr. gudsteneste
LES MEIR | 08. Mai 2020

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone