Treng du ei hjelpande hand?

Treng du ei hjelpande hand?

Publisert: 13. Mars 2020
Fleire frivillige aktørar er klar til å hjelpe kommunen når det trengs i den situasjonen me er inne i no. Brynekyrkja, Saniteten og Røde kors er nokre av desse.

Time kommune koordinerer behov som vert meldt inn, og meldar dette vidare til forskjellige frivillige organisasjonar, deriblant Brynekyrkja.
Utover dette ønskjer me som kyrkje å ha fokus på å hjelpe med behov som dukker opp i kyrkjelydane våre.
Det beste er om behov vert meldt til sentralbordet, 51 77 03 77, og vidareformidla derifrå. I nokre tilfelle vil det bli vidareformidla til kommunen, i andre tilfelle er det naturleg at me som kyrkje stillar opp.

  • Kyrkjekontoret er opent som vanleg frå 9-14, men med redusert bemanning
  • For behov for hjelp, samtale eller kontakt kan ein ringe sentralbordet på 51 77 03 77 mellom kl 9-14.

 

Foto: Judith Klein

Fleire sakar:
BØN I VONDE OG USIKRE TIDER
Bruk ho gjerne morgon og kveld og til sundags.
LES MEIR | 19. Mars 2020
Hei alle barnefamiliar i kyrkja vår.
NY episode klar nå!! (Søndag 22. mars) Søndagsskolen Norge har ikkje latt seg stoppe av Korona-karantene og har laga ein sundagsskulesamling for barn på YouTube.
LES MEIR | 15. Mars 2020

Kva skjer?
Les også:
God nytt for born
Fyrste sending ute no! Ein liten andakt med song og bibelforteljingar for dei små!
LES MEIR | 26. Mars 2020
HelgeGodtNytt frå Brynekyrkja Fredag 27. mars.
Sjå og lytt deg inn mot siste sundag før påske i ei endra tid og verd, saman med Stein Ødegård, John Gravdal og Per Olav Egeland.
LES MEIR | 20. Mars 2020

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone