Hei alle barnefamiliar i kyrkja vår.

Hei alle barnefamiliar i kyrkja vår.

Publisert: 15. Mars 2020
NY episode klar nå!! (Søndag 22. mars) Søndagsskolen Norge har ikkje latt seg stoppe av Korona-karantene og har laga ein sundagsskulesamling for barn på YouTube.

På sundagar pleiar vi å treffast i kyrkja, der også borna er med, anten på Familiefokusgudsteneste, Jungelgjengen eller annan gudsteste. Nå er vi sjølvsagt alle med på den viktige felles dugnaden for å hindre smittespreiing.
Søndagsskolen Norge har ikkje latt seg stoppe av Korona-karantene og har laga ein sundagsskulesamling for barn på YouTube.

Bli med oss i Brynekyrkja og «gå på» sundagsskole…på nettet 😊. Samlinga er ca. 14 min.

NY episode søndag 22. mars. Du finner den her

Søndag 15. mars: Link her

Vel møtt; på nett 😊

Hei alle barnefamiliar i kyrkja vår.

Sundagsskulen skriv fylgjande om samliga:

Vi ønsker å møte bekymrede barn.
Gøran Byberg (generalsekretær i Søndagsskolen) tror samlingen kan være med å hjelpe familier i Korona-tiden.
– Det er en tid der det setter seg en del redsel hos barn. Å samle seg rundt noe dypere og gi seg selv tid til å være lyttende overfor barna kan være bra for familien, sier han.
Programsjef Odd Ketil Sæbø forteller at søndagens sending er sentrert rundt en tekst om Jesu omsorg.
– Mange barn blir bekymret i dagens situasjon og vi ønsker å møte dem med en fortelling om Jesus som den gode hyrde. Vi vil at barna skal oppleve å bli sett og at troen gir trygghet, sier han.
– Vi ønsker å lage en slags søndagsskolesamling med elementer barna kjenner fra vanlige søndagsskoler. Dokkene Jonas og Julie vil spille viktige roller og vi vil ha med animert bibelfortelling, musikkvideo og et oppdrag, sier Sæbø.

Fleire sakar:
BØN I VONDE OG USIKRE TIDER
Bruk ho gjerne morgon og kveld og til sundags.
LES MEIR | 19. Mars 2020
Kyrkja og presten i koronatider
Det er ei underleg tid. Me prøver alle å tilpassa oss ein situasjon som krev mykje av oss alle. Slik er det også for kyrkja. For tilsette, frivillige og medlemmer.
LES MEIR | 19. Mars 2020

Kva skjer?
Les også:
God nytt for born
Fyrste sending ute no! Ein liten andakt med song og bibelforteljingar for dei små!
LES MEIR | 26. Mars 2020
HelgeGodtNytt frå Brynekyrkja Fredag 27. mars.
Sjå og lytt deg inn mot siste sundag før påske i ei endra tid og verd, saman med Stein Ødegård, John Gravdal og Per Olav Egeland.
LES MEIR | 20. Mars 2020

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone