HelgeGodtNytt frå Brynekyrkja Fredag 27. mars.

HelgeGodtNytt frå Brynekyrkja Fredag 27. mars.

Publisert: 20. Mars 2020
Sjå og lytt deg inn mot siste sundag før påske i ei endra tid og verd, saman med Stein Ødegård, John Gravdal og Per Olav Egeland.

 

 Stein Ødegård, John Gravdal og Per Olav Egeland.

 

Denne helga har Stein med seg Per Olav Egland og Ragnhild Hanssen

 

Fleire sakar:
Hei alle barnefamiliar i kyrkja vår.
NY episode klar nå!! (Søndag 22. mars) Søndagsskolen Norge har ikkje latt seg stoppe av Korona-karantene og har laga ein sundagsskulesamling for barn på YouTube.
LES MEIR | 15. Mars 2020
Kyrkja og presten i koronatider
Det er ei underleg tid. Me prøver alle å tilpassa oss ein situasjon som krev mykje av oss alle. Slik er det også for kyrkja. For tilsette, frivillige og medlemmer.
LES MEIR | 19. Mars 2020

Kva skjer?
Les også:
God nytt for born
Fyrste sending ute no! Ein liten andakt med song og bibelforteljingar for dei små!
LES MEIR | 26. Mars 2020
BØN I VONDE OG USIKRE TIDER
Bruk ho gjerne morgon og kveld og til sundags.
LES MEIR | 19. Mars 2020

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone