Bibelkveldar hausten 2020 - Høyr alle foredraga her.

Bibelkveldar hausten 2020 - Høyr alle foredraga her.

Av: Jostein Aarbakke Tollaksen
Publisert: 03. August 2020
Denne hausten vil me ha fokus på det kristne håpet. Me trur dette temaet er midt i blinken for den situasjonen me er i no i global, nasjonal og lokal samanheng.

Høyr foredraga frå alle kveldane her:

Tysdag 13. oktober 2020
Kjetil Aano - Misjon som håpstenning
Jørn Lemvik - Håpets kraft

Tysdag 29. september -2020
Veronika Stormark - Finnes det framtid og håp?
Jens Olav Mæland - Eit bibelsk perspektiv på håpet.

Tysdag 27. oktober 2020
Vidar Mæland Bakke - «Gi mine øyne lys»
Hilde Hanevik - I møte med håpløyse

 


Desse vil stå for undervisinga:

Veronika Stormark, teolog, erfaring frå arbeid i Laget i Stavanger

Jørn Lemvik, tidl. gen.sekr i Digni; har jobba med globalt bistandsarbeid

Kjetil Aano, tidl. misjonær og gen.sekr. i NMS, prost i DnK.

Vidar Mæland Bakke, prest i Bymenigheten, Sandnes

Hilde Hanevik, psykiater ved Jæren DPS og har ein doktorgrad innan religionspsykologi

Jens Olav Mæland, tidl. lærar ved Fjellhaug intern. høgskole og prest i DnK.


Utfyllande informasjon finn du i vedlagte pdf-fil

Relaterte dokumenter
Fleire sakar:
Kveldsgudsteneste sundag kl 19:00 på nett
Den siste kveldsgudstenesta i denne serien med hovudtema "HÅP"
LES MEIR | 15. April 2021
Gudsteneste frå Brynekyrkja på nett sundag kl. 11:00
Velkommen til gudsteneste på nett. Me håpar det snart opnar opp for gudsteneste med folk i kyrkjesalen.
LES MEIR | 10. April 2021

Kva skjer?
Les også:
VELKOMMEN til gudsteneste - fysisk i Brynkekyrkja
Det er ei stor glede og igjen kunne invitere til gudsteneste i Brynekyrkja. Det er altfor lenge sidan sist.
LES MEIR | 22. April 2021
"Ditt avtrykk på jord" - Ny salme frå Brynepresten
Salme for ei truga jord. Så vart det ein salme av det!  Etterutdanningskurset «Teologi for en truet jord» i regi av MF.
LES MEIR | 15. April 2021

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone