Velkommen til Allegro

Velkommen til Allegro

Publisert: 20. August 2020
Kor for deg som likar å syngje og går i 3. - 7. klasse

Vi håpar at du vil vera med i koret vårt, Allegro
 

Tidspunkt og stad:

  • Vi øver annankvar torsdag (i partalsveker) kl. 18.00-19.00, og har oppmøte i kyrkjesalen i Bryne kyrkje. Koret er for alle frå 3-7 klasse. Vi har ein pause med frukt kvar gong.

 

OPPSTART HAUSTEN 2020:
Torsdag 3. september er vi i gong igjen!!

Då feirar vi oppstarten med popcorn og vannmelon, saft og SONG 😊

Datoar for hausten:

  • 3. september
  • 17. september
  • 1. oktober
  • 15. oktober
  • 29. oktober
  • 12. november
  • 26. november
  • 10. desember

 

Korona:

Me vil halde fokus på smittevern. Me har løpande kontakt med lokale smittevernmydigheiter om gjeldande retningsregler til ei kvar tid, og vil halda oss til det. Viss nokon er sjuke, må dei dessverre halda seg heime.

 

Medlemskontingent:

Allegro er meldt inn som lokallag i Nmsu, noko som gjer at vi kan søkje om økonomisk støtte frå staten. Derfor har vi ein årleg medlemskontingent på kr 50 pr. kalenderår. Denne kontingenten frigjer statsstøtte som er øyremerka til Allegro Kontingent for 2020 kan betalast på vippsnr. 526147.

 

Har du spørsmål, kontakt:

Marit Høie Hetland tlf. 911 63 039 eller
Per Olav Egeland tlf. 900 18 708

E-post: marit.hetland@time-kyrkja.no

 

Bli med då vel!

Fleire sakar:
Velkommen til kveldsgudsteneste
Tema: Tidebøn – Middagsbøn v/ Harald Grønnevik
LES MEIR | 11. September 2020
Ønskjer du å motta HELGEDAGEN i postkassa di?
Forskjellen på «Nei takk til reklame» og «Nei takk til uadressert post» og/eller «Nei takk til gratisavis»
LES MEIR | 24. September 2020

Kva skjer?
Les også:
Konfirmasjon i Brynekyrkja
Konfirmasjonstida i kyrkja er ei spanande tid. Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkommen til konfirmasjoni kyrkja. I konfirmasjonstida får du læra mier...
LES MEIR | 05. Mai 2020
Til deg som er 4 år
I år er du 4 år og Brynekyrkja ønskjer å invitere deg som fyller år i år (2020) til å få barnebibelen i kyrkja. Utdelinga skjer i Bryne kyrkje.
LES MEIR | 25. September 2020

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone