Til deg som er 4 år

Til deg som er 4 år

Av: Jostein Aarbakke Tollaksen
Publisert: 25. September 2020
I år er du 4 år og Brynekyrkja ønskjer å invitere deg som fyller år i år (2020) til å få barnebibelen i kyrkja. Utdelinga skjer i Bryne kyrkje.

Sundag 15. november kl. 11:00 på "Gudsteneste for store og små" med utdeling av 4 årsbibel

Viktig informasjon:
Du må hugsa å melde deg på. I påmeldinga kryssar du av for hva for ei av gudstenestene du vel. Smitteverntiltaka gjer at me ikkje kan ha meir enn 200 personar til stades på gudstenestene. Derfor ber vi alle om å skriva inn kor amnge som kjem saman med dykk, i tillegg til 4-åringen.
Det er begrensa med plassar, og her er det fyrste mann til mølla-prinsippet som gjeld. Viss det kjem fleire påmeldngar enn det det er plass til, vil vi finna ei god løysing slik at alle som meldar seg på får barnebibel.

Påmelding: klikk her

Fleire sakar:
Tidebøn. Ro over dagen din - rytme i bøna di
Kveldsgudsteneste med Stein Ødegård og Arne Hadland 11. oktober
Tidebøn. Ro over dagen din - rytme i bøna di
Denne hausten opnar Brynekyrkja ei dør inn i det store skattkammeret som kyrkja sin tidebønnstradisjon er.  4 sundagskveldar med dei 4 mest brukte tidebønene gjennom ein dag. ...
LES MEIR | 07. August 2020
Helgedagen - feil i kontonummer på giro
Innstikk i siste nummer av Helgedagen
LES MEIR | 29. September 2020

Kva skjer?
Les også:
Åpen kyrkje Allehelgensdag i Time kyrkje Laurdag 31. oktober kl. 11-14
Rom for takknemlighet. Rom for å minnes. Rom for savn
LES MEIR | 23. Oktober 2020
Bibelkveldar hausten 2020 - Høyr alle foredraga her.
Denne hausten vil me ha fokus på det kristne håpet. Me trur dette temaet er midt i blinken for den situasjonen me er i no i global, nasjonal og lokal samanheng.
LES MEIR | 03. August 2020

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone