Sundagstankar og kveldstanker frå presten i adventstida.

Sundagstankar og kveldstanker frå presten i adventstida.

Av: Jostein Aarbakke Tollaksen
Publisert: 26. November 2020
Frå komande sundag og fram mot jul vil det koma digitale sendinagar frå presten kvar sundag kl 11:00 og kvar onsdagskveld kl. 21:00

Sjølv om me ikkje kan samla så mange i kyrkja i denne adventstidag ønskjer Brynekyrkja å vere til stades i juleførebuingane til Timebuen.

Refleksjonane til Stein Ødegård tek utgansgpunkt i "Jesus si programerklæring"  i Lukas 4.16-22

Onsdag kl.21:00

Advent – 2.desember
Fridom – 9.desember
Lys i auge – 16.desember
Like før og heilt nær  – 22.desember (tysdag)

Sundagstankane følgjer same tematikken.

Alle sendingane vert publisert på denne nettsida, og på Brynekyrkja si Facebookside - facebook.com/brynekyrkja  - etter kvart som dei kjem ut.

Så merk dykk tidspunktet - onsdag kl 21 og sundag kl 11

Fleire sakar:
Sjå gudstenesta 3. januar kl. 11:00 her.
Denne gudstenesta med Stein Ødegård vert streama direkte.
LES MEIR | 03. Januar 2021
Jungelgjengen januar 2021 - Avlyst ( i henhold til nye smitteverntiltak)
Jungelgjengen er sundagsskulen i Brynekyrkja.
LES MEIR | 29. Desember 2020

Kva skjer?
Les også:
Aksel Johan Lund - ny prest i Jæren prosti med fokus på ungdom
Ved nyttår byrja Aksel Johan Lund som ny prest i Jæren prosti.
LES MEIR | 14. Januar 2021
Avlyste gudstenester og samlinger.
Gudstenestene 10. og 17. januar er avlyst. Det same gjeld "Sundagstreff" 10. januar kl 18:00, og minnegudstenestene 10. januar i Timekyrkja. Dette i tråd med nye smittevernvedtekter.
LES MEIR | 04. Januar 2021

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone