Sundagstankar frå Brynepresten

Sundagstankar frå Brynepresten

Av: Jostein Aarbakke Tollaksen
Publisert: 06. Desember 2020
Velkommen til sundagstankar frå Brynekyrkja - 3. sundag i advent

Tenn lys!
Nå møtes jord og himmel
i barnet lagt på strå.

Og det starta med Maria som fekk nåde frå Gud og eit vanvittig prosjekt med å  stilla livmora til disp for Gud sin veg til jorda.

Og det fortsette 30 år seinare då Jesus kom tilbake til heimbyen og ropte ut eit nådeår frå Herren, og gjorde så inntrykk at folk oppfatta at det var nåden sine ord som kom frå munnen hans.

Nå – sundagen før jul – tenkjer me på ordet nåde.

Sendinga startar sundag kl 11:00
Hugs på sundagens offer til Søndagsskolen Norge på Vipps #117372

 

«Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett»

Dei er på parti med Jesus, som fortalde folk heime i Nasaret at han var sendt for å setja undertrykte fri.  Det er fint å tenna slike lys.  Det er rett.  Frigjering og rettferd er Jesus sitt program.  Og dei som lever i tru, håp og kjærleik, sitt program.

Sendinga kjem her sundag kl 11:00

 

«To lys skal skinne for kjærlighet og tro, for dem som viser omsorg og alltid bygger bro»…
Dei som trur og elskar, spreier glede.  Dei leverer frå seg gode meldingar. 

I dag er GLEDE eit sentralt tema i Stein Ødegård sine sundagstankar.

Sendinga kjem her på sundag kl 11:00

Musikk: Ingunn Marie Aase og Per Olav Egeland

Lystenning: Lovsangsteamet med Vilde, Selma og Justine

Fleire sakar:
Sjå gudstenesta 3. januar kl. 11:00 her.
Denne gudstenesta med Stein Ødegård vert streama direkte.
LES MEIR | 03. Januar 2021
Jungelgjengen januar 2021 - Avlyst ( i henhold til nye smitteverntiltak)
Jungelgjengen er sundagsskulen i Brynekyrkja.
LES MEIR | 29. Desember 2020

Kva skjer?
Les også:
Aksel Johan Lund - ny prest i Jæren prosti med fokus på ungdom
Ved nyttår byrja Aksel Johan Lund som ny prest i Jæren prosti.
LES MEIR | 14. Januar 2021
Avlyste gudstenester og samlinger.
Gudstenestene 10. og 17. januar er avlyst. Det same gjeld "Sundagstreff" 10. januar kl 18:00, og minnegudstenestene 10. januar i Timekyrkja. Dette i tråd med nye smittevernvedtekter.
LES MEIR | 04. Januar 2021

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone