Konfirmant 2021

Konfirmant 2021

Av: Jostein Aarbakke Tollaksen
Publisert: 16. Mai 2019
Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkommen til konfirmasjon i kyrkja.

I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla i livet saman med andre. Vi snakkar om livet – på godt og vondt. Samstundes får du oppleve mykje nytt. Bli med på ei spennande reise fram til den høgtidelege konfirmasjonsdagen.

Konfirmasjonsdagen

Sjølve konfirmasjonsdagen er ein stor festdag for deg, familien og kyrkjelyden. Den markerer avslutninga på ei spennande tid der du har vore saman med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare.

I Den norske kyrkja er konfirmasjonen ei forbønshandling. Konfirmasjonsgudstenesta er høgtideleg, og alle konfirmantane kneler ved alterringen. Presten eller konfirmantleiaren din ber for deg.

 


 

Konfirmasjonar våren 2021

Sundag 9. mai kl 10.30, kl. 11:45  og kl 13.00 | Bryne kyrkje 
 

 

TRYKK HER FOR PÅMELDING

Påmeldingsfrist: 15. juni
 

Tilrettelagd konfirmasjonstid

Alle har rett til ei god konfirmasjonstid. Dersom du har behov for tilrettelegging, tar du kontakt med oss!

 

Kva snakkar vi om i konfirmasjonstida?

Her kan du sjå fire korte filmar som tek opp nokre av dei tema vi snakkar om i konfirmasjonstida.

Kven er eg? Har nokon skapt jorda? Finst det meining i det som skjer? Dette er spørsmål menneske har grubla på til alle tider. I konfirmasjonstida ønskjer kyrkja å tenke desse tankane saman med deg

 

Relaterte dokumenter
Fleire sakar:
Digikirka.no - Ny nettstad for digitale sendinger frå lokalområdet
Digikirka er på lufta! God oversikt over sundagens direktesendingar.
LES MEIR | 23. April 2021
Sjå gudstenesta frå 25. april her
Det er ei stor glede og igjen kunne invitere til gudsteneste i Brynekyrkja. Det er altfor lenge sidan sist.
LES MEIR | 22. April 2021

Kva skjer?
Les også:
Konfirmasjonsgudstenester i Bryne kyrkje sundag 9. mai
Det blir 3 gudstenester denne sundagen. Kl 10:30, 11:45 og kl. 13:00
LES MEIR | 07. Mai 2021
I dag kan du sjå første episode av Søndagstanker på DigiKirka.no/sondagstankar.
Denne gongen med prost Lars Sigurd Tjelle
LES MEIR | 08. Mai 2021

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone