Bålpannegudsteneste utanfor Brynekyrkja - godt å vere i lag og kjenne på fellesskapet

Bålpannegudsteneste utanfor Brynekyrkja - godt å vere i lag og kjenne på fellesskapet

Av: Jostein Aarbakke Tollaksen
Publisert: 08. Februar 2021
Ca. 70 personar trossa kulde og minusgrader for å kome i lag til gudsteneste og fellesskap.

Ei gudsteneste av det meir uvanlege slaget vart det då kyrkjelyden samla seg ute på parkeringsplassen til gudsteneste.
Bålpannene danna ei lysande ramme rundt gudstenesta. Folk var godt kledde og gav uttrykk for at det var godt å kunne samlast igjen til fysisk gudsteneste.
Stein Ødegård leia gudstenesta, godt innepakka i flere lag med ull og organist Per Olav Egeland klaga litt på frosne tangentar, men det stoppa ikkje feiring av gudsteneste.
Dette lyste godt opp i en kald og mørk vinterkveld.

Bålpannegudsteneste utanfor Brynekyrkja - godt å vere i lag og kjenne på fellesskapet
Fleire sakar:
Velkommen til UngFokus på lørdag kl. 20:00 i Brynekyrkja
Frå 8. klasse og oppover
LES MEIR | 23. Februar 2021
Bli med på symboljakt
Bli med på symboljakt rundt Brynekyrkja i vinterferien!
LES MEIR | 25. Februar 2021

Kva skjer?
Les også:
Brynekyrkja opnar dørene for gudsteneste med inntil 100 personar i salen
Kravet frå sentrale styresmakter om fastmonterte stolar er tatt vekk. Nå kan me ha 100 personar på tilviste plasser
LES MEIR | 26. Februar 2021
Velkommen til gudsteneste i Brynekyrkja på sundag - i kyrkja og på nett
Me kan nå ha 100 personar på tilviste plassar i Brynekyrkja. For ei glede!!
LES MEIR | 23. Februar 2021

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone