Bli med på symboljakt

Bli med på symboljakt

Av: Jostein Aarbakke Tollaksen
Publisert: 25. Februar 2021
Bli med på symboljakt rundt Brynekyrkja i vinterferien!

I forbindelse med Tårnagentane har me laga nokon postar som heng på kyrkja.
Me vil la postane henga oppe fram til vinterferien er slutt, slik at alle som har lyst kan få prøva seg på å gå på symboljakt.
Ta med telefon og svarark og kom utanfor Brynekyrkja  når de vil (utanom i opningstida til barnehagen i kyrkja).
Den første posten finn de ved døra til høgre for hovudinngongen. På svararket står det kor de finn resten av postane. På kvar post finn de ein QR-kode og nokre spørsmål de kan svara på. I QR-koden får de sjå ein liten filmsnutt der de får svar på spørsmåla som står på posten.
Skriv svara på svararket og ta det med på kyrkjekontoret, så ventar det ein liten premie til alle born i barnehage- og barneskulealder. 

Ta kontakt med oss for å få premie viss det er vanskeleg å koma innom kontoret i opningstida.


Bli med på ein kjekk aktivitet for heile familien!
Helsing Brynekyrkja!

Relaterte dokumenter
Fleire sakar:
Kveldsgudsteneste sundag kl 19:00 på nett
Den siste kveldsgudstenesta i denne serien med hovudtema "HÅP"
LES MEIR | 15. April 2021
Gudsteneste frå Brynekyrkja på nett sundag kl. 11:00
Velkommen til gudsteneste på nett. Me håpar det snart opnar opp for gudsteneste med folk i kyrkjesalen.
LES MEIR | 10. April 2021

Kva skjer?
Les også:
VELKOMMEN til gudsteneste - fysisk i Brynkekyrkja
Det er ei stor glede og igjen kunne invitere til gudsteneste i Brynekyrkja. Det er altfor lenge sidan sist.
LES MEIR | 22. April 2021
"Ditt avtrykk på jord" - Ny salme frå Brynepresten
Salme for ei truga jord. Så vart det ein salme av det!  Etterutdanningskurset «Teologi for en truet jord» i regi av MF.
LES MEIR | 15. April 2021

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone