Velkommen til Gudsteneste i kyrkja og på nett, og årsmøte for Bryne kyrkjelyd - sundag 21. mars.

Velkommen til Gudsteneste i kyrkja og på nett, og årsmøte for Bryne kyrkjelyd - sundag 21. mars.

Av: Jostein Aarbakke Tollaksen
Publisert: 05. Mars 2021
Bryne kyrkjelyd held årsmøte sundag 21. mars kl. 12:00 (rett etter gudstenesta) i Brynekyrkja.

Gudstenesta startar her kl 10:55

 

 

Gudsteneste for store og små, med påmelding.
v/ Stein Ødegård.  

Song av Allegro
Nattverd

Takkoffer til Jungelkoret.

Kyrkjelyden sitt årsmøte etter gudstenesta. Tema: Grunnordning for gudsteneste
Opplegg for born i kjellaren.

 

Påmelding til gudsteneste og årsmøte her

 

Velkommen til årsmøte.
Me er glade for at det nå er opna opp for 100 personar i kyrkjerommet, og at me då har høve til å halde fysisk årsmøte. 

Me legg nå ut Årsmeldinga for 2020. Det er ei samla årsmelding for all aktivitet i kyrkja. Les ho gjene i god tid før årsmøtet slik at du er godt forberedt til møtet.

Du finn årsmeldinga for 2020 her
 

Kyrkjelyden skal også på dette årsmøtet koma med uttale om ny grunnordning for gudstenesta.
Dette gjeld i hovudsak endring på 4 liturgiske element som blir nytta i gudstenesta i Brynekyrkja. 
Stein Ødegård har laga ei kortfatta oversikt over saka. Du finn den her

Det ligg også til grunn eit større dokument frå strategiplanen til Brynekyrkja om denne saka. Dersom du har lyst til å gå litt i detalj kan du gå inn her

Desse 4 liturgiske elementa ligg og ut ei innspeling frå kirken.no. Du kan høyre alle 4 her
Kyrie
Gloria
Sanctus
Agnus Dei

2 av dei nye liturgiske elementa - Kyrie og Gloria frå den rytniske serien blei nytta i gudstenesta 1. søndag i advent
Kyrie og Gloria kjem ca. 13:15 min. ut i denne gudstenesta.

 

 

Relaterte dokumenter
Fleire sakar:
Kveldsgudsteneste sundag kl 19:00 på nett
Den siste kveldsgudstenesta i denne serien med hovudtema "HÅP"
LES MEIR | 15. April 2021
Gudsteneste frå Brynekyrkja på nett sundag kl. 11:00
Velkommen til gudsteneste på nett. Me håpar det snart opnar opp for gudsteneste med folk i kyrkjesalen.
LES MEIR | 10. April 2021

Kva skjer?
Les også:
VELKOMMEN til gudsteneste - fysisk i Brynkekyrkja
Det er ei stor glede og igjen kunne invitere til gudsteneste i Brynekyrkja. Det er altfor lenge sidan sist.
LES MEIR | 22. April 2021
"Ditt avtrykk på jord" - Ny salme frå Brynepresten
Salme for ei truga jord. Så vart det ein salme av det!  Etterutdanningskurset «Teologi for en truet jord» i regi av MF.
LES MEIR | 15. April 2021

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone