Påskebetraktninger med Jostein Ørum og musikk frå Garness

Påskebetraktninger med Jostein Ørum og musikk frå Garness

Av: Jostein Aarbakke Tollaksen
Publisert: 25. Mars 2021
Korte videoar med refleksjon av prest og forfattar Jostein Ørum saman med ein sang frå gruppa Garness sin påskekonsert frå 2019 – Gåten om korset.

Det vil komme ein ny video her kvar dag frå palmesundag til 2. påskedag.
Videoane er laga av Stefanusalliansen og Vippsnummeret som kjem opp på slutten er gåve til Stefanusalliansen. Vær gjene med å gje.

2. påskedag

 

1. påskedag

 

Påskeaften

 

Langfredag

 

Skjærtorsdag

 

Onsdag i den stille veka

 

Tysdag i den stille vekaMåndag i den stille veka

Palmesøndag

 

Fleire sakar:
Kveldsgudsteneste sundag kl 19:00 på nett
Den siste kveldsgudstenesta i denne serien med hovudtema "HÅP"
LES MEIR | 15. April 2021
Gudsteneste frå Brynekyrkja på nett sundag kl. 11:00
Velkommen til gudsteneste på nett. Me håpar det snart opnar opp for gudsteneste med folk i kyrkjesalen.
LES MEIR | 10. April 2021

Kva skjer?
Les også:
VELKOMMEN til gudsteneste - fysisk i Brynkekyrkja
Det er ei stor glede og igjen kunne invitere til gudsteneste i Brynekyrkja. Det er altfor lenge sidan sist.
LES MEIR | 22. April 2021
"Ditt avtrykk på jord" - Ny salme frå Brynepresten
Salme for ei truga jord. Så vart det ein salme av det!  Etterutdanningskurset «Teologi for en truet jord» i regi av MF.
LES MEIR | 15. April 2021

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone