Gudsteneste frå Brynekyrkja - Langfredag

Gudsteneste frå Brynekyrkja - Langfredag

Av: Jostein Aarbakke Tollaksen
Publisert: 01. April 2021
Langfredag 2. april kl. 11:  14 stasjonar på Jesu lidingsveg.

 

Hovuddelen av langfredagsgudstenesta er ein meditasjonsandakt bygd opp omkring dei 14 stasjonane som markerte Jesu vandring mot krossen.
Kvar stasjon har ein meditasjon, ei bøn og ein orgelsats. 
Alan Ridout sitt store orgelverk frå 1978 gjev eit sterkt tonespråk og kjensler til bønene og meditasjonane, som er forma av Martin Lønnebo.

Organist: Per Olav Egeland.  Prest: Stein Ødegård

Sendinga startar her langfredag kl 11:00

Fleire sakar:
Kveldsgudsteneste sundag kl 19:00 på nett
Den siste kveldsgudstenesta i denne serien med hovudtema "HÅP"
LES MEIR | 15. April 2021
Gudsteneste frå Brynekyrkja på nett sundag kl. 11:00
Velkommen til gudsteneste på nett. Me håpar det snart opnar opp for gudsteneste med folk i kyrkjesalen.
LES MEIR | 10. April 2021

Kva skjer?
Les også:
VELKOMMEN til gudsteneste - fysisk i Brynkekyrkja
Det er ei stor glede og igjen kunne invitere til gudsteneste i Brynekyrkja. Det er altfor lenge sidan sist.
LES MEIR | 22. April 2021
"Ditt avtrykk på jord" - Ny salme frå Brynepresten
Salme for ei truga jord. Så vart det ein salme av det!  Etterutdanningskurset «Teologi for en truet jord» i regi av MF.
LES MEIR | 15. April 2021

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone