Digikirka.no - Ny nettstad for digitale sendinger frå lokalområdet

Digikirka.no - Ny nettstad for digitale sendinger frå lokalområdet

Av: Jostein Aarbakke Tollaksen
Publisert: 23. April 2021
Digikirka er på lufta! God oversikt over sundagens direktesendingar.

I denne veka vart Digikirka.no ein realitet.
Dette er eit samarbeid mellom fellesråda og kyrkjene i Jæren prosti
Her vil du kvar sundag finne minst ein gudsteneste frå ei av dei lokale kyrkjene på Jæren - mange gonger fleire.

Så i staden for å leite rundt for å finne kven som streamer gudsteneste denne helga - besøk Digikirka.no
Her er det og lenke direkte til alle sendingane.

I tillegg har Brynekyrkja oppretta ei eiga side der alle våre sendinger vil ligge.
Adressa er enkel: brynekyrkja.no/nettkyrkja 

Fleire sakar:
Sjå gudstenesta frå 25. april her
Det er ei stor glede og igjen kunne invitere til gudsteneste i Brynekyrkja. Det er altfor lenge sidan sist.
LES MEIR | 22. April 2021
"Ditt avtrykk på jord" - Ny salme frå Brynepresten
Salme for ei truga jord. Så vart det ein salme av det!  Etterutdanningskurset «Teologi for en truet jord» i regi av MF.
LES MEIR | 15. April 2021

Kva skjer?
Les også:
Konfirmasjonsgudstenester i Bryne kyrkje sundag 9. mai
Det blir 3 gudstenester denne sundagen. Kl 10:30, 11:45 og kl. 13:00
LES MEIR | 07. Mai 2021
I dag kan du sjå første episode av Søndagstanker på DigiKirka.no/sondagstankar.
Denne gongen med prost Lars Sigurd Tjelle
LES MEIR | 08. Mai 2021

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone