Born og unge

I Brynekyrkja har me mange spanande og kjekke tilbod for born og unge, både faste aktivitetar som går vekentleg, samt trusopplæringstiltak for kvart alderstrinn.

Me ynskjer at born og unge skal få eit nært forhold til og kunnskap om Jesus og Guds ord, og verta kjend med den kristne tru og lære. Me ynskjer at dei skal kjenna ein tilhøyrigheit og tryggleik til Brynekyrkja, at dei føler seg velkomne og heime, og at det er ein stad der dei kan ha det gildt og ynskja å koma att til.

Lurer du på kva opplegg me har for born og unge, kan du lesa meir på heimesidene her. Og har du spørsmål, er det berre å ta kontakt!

På opplegg der det er påmelding vil du får spørsmål om offentleggjering av bilete. Les meir om dette her.

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone