Babysong 0-1 år

Kom på babysong i Brynekyrkja og lat barnet få moglegheit til å uttrykka og utfalda seg musikalsk.

Musikk er viktig for barnet si motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling, og me i Brynekyrkja ynskjer å gjeva barn og foreldre moglegheit til å skapa ei felles oppleving saman gjennom leik, song og utforsking.

Babysong er eit gratis trusopplæringstilbod torsdagar i oddetalsveker frå kl. 10.15-11.15. Det er inga påmelding og ope for alle. 

Me startar med ei halvtimes økt med song og leik, før det vert rom for hyggeleg sakvem med tid for kaffikos, amming og medbrakt lunsj.

Me oppmodar alle til å sjekka Brynekyrkja si facebookside frå gong til gong i tilfelle endringar.

Babysong er dessverre avlyst våren 2020, men me håpar på å få starta det opp igjen til hausten. Fylg med på heimesida vår og facebook for meir informasjon

Kontakt oss
Kristine Åsbø Trusopplærar
Kontakt e-post: kristine aasboe
Mobiltelefon: +47 950 20 920
Komande hendingar

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone