Babysong 0-1 år

Kom på babysong i Brynekyrkja og lat barnet få moglegheit til å uttrykka og utfalda seg musikalsk.

Musikk er viktig for barnet si motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling, og me i Brynekyrkja ynskjer å gjeva barn og foreldre moglegheit til å skapa ei felles oppleving saman gjennom leik, song og utforsking.

Babysong er eit gratis trusopplæringstilbod torsdagar i oddetalsveker frå kl. 10.15-11.15. Det er inga påmelding og ope for alle. 

Me startar med ei halvtimes økt med song og leik, før det vert rom for hyggeleg sakvem med tid for kaffikos, amming og medbrakt lunsj.

Me oppmodar alle til å sjekka Brynekyrkja si facebookside frå gong til gong i tilfelle endringar.

Oppstart torsdag 29. august, 2019.

(Babysong 10. oktober utgår pga. haustferie.)

Kontakt oss
Mari Ask Helland
Kontakt e-post: mari ask helland
Mobiltelefon: +47 922 67 251
Komande hendingar

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone