Jungelgjengen

Sundagskulen i Brynekyrkja!

Sundagsskulen i Brynekyrkja heiter Jungelgjengen. Når det ikkje er familiegudsteneste er det Jungelgjeng i kjallaren. Løva kjem og hentar ungane i gudstenesten.

Jungelgjengen bruker Sundagsskulen Norge sitt pedagogiske opplegg Sprell Levende. Sprell Levende er eit skreddarsydde pedagogiske opplegget for barn 3-10 år.

Under alle gudstenester er det leikekrok for dei minste borna bak i kyrkja. Her finn du også teiknesaker.

Det vert Jungelgjeng desse datoane våren 2020:
05.01, 12.01, 19.01, 02.02, 23.02, 08.03, 12.04, 03.05, 31.05, 14.06

 

Frivillige medarbeidarar

For å drive eit godt sundagsskulearbeid treng vi mange frivillige medarbeidarar. Ta kontakt om du kunne tenkje deg å vere med i teamet å drive Jungelgjengen i Brynekyrkja. Vi draumer om å starte ei eige gruppe for dei eldste borna.

Bli med å gje vidare det viktigaste til neste generasjon. Jesus til borna!

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson
Kristine Åsbø Trusopplærar
Kontakt e-post: kristine aasboe
Mobiltelefon: +47 950 20 920
Kalender

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone