Trusopplæring

Brynekyrkja ønskjer å fylgja opp alle døytpe i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.

Brynekyrkja vil medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som

  • vekkjer og styrkjer kristen tru
  • gir kjennskap til den treeinige Gud
  • medverkar til kristen livstolking og livsmeistring
  • utfordrar til engasjement og deltaking i kyrkje og samfunnsliv

Visjonen er ei raus og tydeleg kyrkje der barn og unge lever livet i tru håp og kjærleik!

Sjå video!

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone