Dei første leveåra 0-5 år

FOKUS FOR DENNE PERIODEN:
Byggje kontakt og samarbeid med heimen om å etablera ritual for kvardagane, høgtidsmarkeringar og livsritar. Skape fellesskap for barn og familiar i kyrkjelydenog lokalmiljøet. Utvikle gudstenester som barna/familiane kjenner seg heime i. Styrkje tilhøyrsla til kyrkja.

Sjå Brynekyrkja sine tilbod for denne aldersperioden i menyen til høgre!

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone