skattekiste

Utdeling av 4årsbok

Me i Brynekyrkja ynskjer å gjeva alle 4-åringar ei gåve, og inviterer nettopp deg til kyrkja for å få utdelt ein barnebibel.

Då det ofte er mange påmelde har med to utdelingar i året; ei for dei 4-åringane som er født på våren og ei for dei 4-åringane som er født på hausten. 
Invitasjon kjem òg i posten. 

Utdeling av barnebok vert i år sundag 18. oktober, 2020 og sundag 15. november 2020 i Brynekyrkja.
Alle born som er medlem i kyrkja, og født i 2016 vil få invitasjon i posten.

For påmelding, trykk her.

Sjå invitasjonen i sin heilhet her

 

Utdeling av 4årsbok

 

Kontakt oss
Marit Høie Hetland Trusopplærar
Kontakt e-post: marit hetland
Mobiltelefon: +47 911 63 039

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone