skattekiste

Utdeling av 4årsbok

Me i Brynekyrkja ynskjer å gjeva alle 4-åringar ei gåve, og inviterer nettopp deg til kyrkja for å få utdelt ein barnebibel.

Då det ofte er mange påmelde har med to utdelingar i året; ei for dei 4-åringane som er født på våren og ei for dei 4-åringane som er født på hausten. 
Invitasjon kjem òg i posten. 

Neste utdeling av barnebok vert sundag 20. oktober, 2019. 
Alle born som er medlem i Bryne Kyrkje født mellom juli-desember i 2015 vil få invitasjon i posten.

For påmelding, trykk her.

Sjå invitasjon.

 

Utdeling av 4årsbok

 

Kontakt oss
Kristine Åsbø Trusopplærar
Kontakt e-post: kristine aasboe
Mobiltelefon: +47 950 20 920
Komande arrangement

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone