Babysong 0-1 år i Brynekyrkja avlyst grunna sjukdom - men kom og bli med på Lye :-)

Babysong på Lye opnar opp for dei som i haust hadde tenkt å gå på Babysong i Brynekyrkja

Som eit legg i trusopplæringa i kyrkja vil me tilby babysong på Lye forsamlingshus annakvar onsdag kl 10:30. Samlinga varer om lag ein halvtime.

Velkommen til ei hyggjeleg stund for deg og barnet med song, røyrsle og sosialt samvær. Song og musikk er viktig for barnet, og di stemme er det finaste barnet veit.

Me har babysong desse datoane i haust:

2. september
16. september
30. september
28. oktober
11. november
25. november

Velkommen til Lye forsamlingshus

Ragnhild Hanssen, kyrkjelydspedagog
(ragnhild.hanssen@timekyrkja.no (tlf: 990 22 872)

Me oppmodar alle til å sjekka Brynekyrkja si facebookside frå gong til gong i tilfelle endringar.

Komande hendingar
Jan16
UngFokus
Lørdag 16. januar, 20:00
Jan28
Allegro
Torsdag 28. januar, 18:00
Feb6
UngFokus
Lørdag 6. februar, 20:00
Feb11
Allegro
Torsdag 11. februar, 18:00
Feb25
Allegro
Torsdag 25. februar, 18:00

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone