Babysong 0-1 år

Kom på babysong i Brynekyrkja og lat barnet få moglegheit til å uttrykka og utfalda seg musikalsk.

Musikk er viktig for barnet si motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling, og me i Brynekyrkja ynskjer å gjeva barn og foreldre moglegheit til å skapa ei felles oppleving saman gjennom leik, song og utforsking.

Babysong er eit gratis trusopplæringstilbod torsdagar i oddetalsveker frå kl. 10.15-11.15. Det er inga påmelding og ope for alle. 

Me startar med ei halvtimes økt med song og leik, før det vert rom for hyggeleg sakvem med tid for kaffikos, amming og medbrakt lunsj.

Me oppmodar alle til å sjekka Brynekyrkja si facebookside frå gong til gong i tilfelle endringar.

Babysong er dessverre avlyst våren 2020, men me håpar på å få starta det opp igjen til hausten. Fylg med på heimesida vår og facebook for meir informasjon

Kontakt oss
Mari Ask Helland
Kontakt e-post: mari ask helland
Mobiltelefon: +47 922 67 251
Komande hendingar
Jun3
Bønesamling
Onsdag 3. juni, 11:00
Jun4
9:13
Torsdag 4. juni, 17:30
Jun10
Bønesamling
Onsdag 10. juni, 11:00
Jun14
Gudsteneste
Søndag 14. juni, 11:00
Jun17
Bønesamling
Onsdag 17. juni, 11:00

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone