Krøllekveld - 3 år

Velkommen til ei hyggeleg stund for deg og borne ditt med song, rørsle, forteljing og sosialt samvær i kyrkja.

Saman skal me lesa og høyra forteljinga om ein liten sau som gjekk seg vill. På samlinga vil alle vaksne også få råd og tips om kristen bornelitteratur, og korleis bruka dette på ein god måte.

På Krøllekveld vil òg alle borna få boka «Kvar er Krølle?».
Både samlinga og boka er gratis.

Samlinga vert 17. september kl. 17.00-18.00.

Påmelding finn du her.

Kontakt oss
Mari Ask Helland
Kontakt e-post: mari ask helland
Mobiltelefon: +47 922 67 251
Ragnhild Hanssen
Kontakt e-post: ragnhild hassen
Mobiltelefon: +47 990 22 872
Komande hendinger
Søndag, mai 31, 2020
11:00 Høgtidsgudsteneste
Onsdag, juni 3, 2020
11:00 Bønesamling
Torsdag, juni 4, 2020
17:30 9:13
Onsdag, juni 10, 2020
11:00 Bønesamling
Søndag, juni 14, 2020
11:00 Gudsteneste

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone