Krøllekveld - 3 år

Velkommen til ei hyggeleg stund for deg og borne ditt med song, rørsle, forteljing og sosialt samvær i kyrkja.

Saman skal me lesa og høyra forteljinga om ein liten sau som gjekk seg vill. På samlinga vil alle vaksne også få råd og tips om kristen bornelitteratur, og korleis bruka dette på ein god måte.

På Krøllekveld vil òg alle borna få boka «Kvar er Krølle?».
Både samlinga og boka er gratis.

Samlinga vert 15. september kl. 17:00-18.15.

Påmelding finn du her.

Kontakt oss
Ragnhild Hanssen
Kontakt e-post: ragnhild hassen
Mobiltelefon: +47 990 22 872
Kristine Åsbø
Kontakt e-post: kristine aasboe
Mobiltelefon: +47 950 20 920
Komande hendinger
Lørdag, januar 16, 2021
20:00 UngFokus
Torsdag, januar 28, 2021
18:00 Allegro
Lørdag, februar 6, 2021
20:00 UngFokus
Torsdag, februar 11, 2021
18:00 Allegro
Torsdag, februar 25, 2021
18:00 Allegro

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone