Ungdomsåra 13-18 år

FOKUS FOR ALDERSPERIODEN:
Å etablera ei reflektert og heilskapeleg forståing av den kristne trua i relasjon til eiga framtid. Kristen tru i praksis med vekt på gudstenesta, og saman med kontinuerlege tiltak for ungdom. Trygg sjølvforståing og identitet, disippelskap og etterfølging, val, medarbeidarskap og solidaritet.

Sjå Brynekyrkja sine tilbod for denne aldersperioden i menyen til høgre!

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone