Barndomsåra 6-12 år

FOKUS FOR DENNE ALDERSPERIODEN:
Utforske og lære dei mest sentrale emna i kristen tru gjennom aktiv deltaking. Innarbeide vanar for kristen tru i praksis. Engasjement og ansvar for andre.

Sjå Brynekyrkja sine tilbod for denne aldersperioden i menyen til høgre!

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone