Bøn i Brynekyrkja

For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von. (Jer 29,11)

Bøn i Brynekyrkja

Bøn i dåpssakristiet kvar onsdag kl.11.00 – 12.30

 

 

 

 

 

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone