Reformasjonsjubileum

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther skrev sine 95 teser mot avlatshandelen. En bredt sammensatt komité inviterer til et omfattende program høsten 2017, for å markere dette jubileumet i Time!

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther skrev sine 95 teser mot avlatshandelen. Hendelsen utløste den rekken av begivenheter som vi kaller reformasjonen. Under overskriften «Frigjort ved Guds nåde» vil Den norske kirke og den lutherske kirkefamilie løfte fram den gode kjernen i arven etter Luther: Hans forståelse og formidling av evangeliet om Guds betingelsesløse nåde og barmhjertighet.

Programmet for reformasjonsjubileumet i Time byr på både bredde og dybde, enten interessen er historisk eller aktuell, kulturell eller kirkelig, akademisk eller folkelig, mest med ord eller mest musikk, alvor og humor...

Velkommen til å delta!

Gå til brynekyrkja.no/reformasjon500

Johann Sebastian Bach si store orgelmesse
LUTHER MED LATTER

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone