Vi ønskjer å drive ei sunn kyrkje på alle område, også økonomisk. Faste gjevarar gjer det mogleg for oss å ha tryggleik og betre oversikt på økonomien. Brynekyrkja ønskjer å invitera deg med på å gje fast til barne og ungdomsarbeidet vårt.

SKATTEFRÅDRAG

Du kan få skattefrådrag på gåver du gjev til Brynekyrkja på opp til kr. 50.000,- pr kalenderår.
Minimumsgrensa for frådrag er kr. 500,-/år. Bedrifter kan også få skattefrådrag.

 

BARN OG UNGE I BRYNEKYRKJA

Les meir om barne- og ungdomsarbeidet i Brynekyrkja under BARN OG UNGE i toppmenyen. Her finn du oversikt over  aktivitetar og trusopplæringstiltak vi har.

Les meir i den nye brosjyra vår om fast gjevarteneste nedanfor og bli med.

FastgjevarBK2021_Rev2.pdf

Vi anbefaler alle våre faste gjevarar til å benytta AvtaleGiro. Treng du meir informasjon om kva AvtaleGiro og BankID er finn du informasjon om dette på avtalegiro.no og bankid.no.

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone