Gje ei pengegåve

Mange gjer fast via AvtaleGiro til Brynekyrkja, men det er også mogleg å å gje ei pengegåve. Dette kan du gjer på ulike måtar. Uansett korleis du velg å gje, din gåve er svært viktig for at vi kan bety ein forskjell for barn og unge på Bryne.

Vipps - Gje med mobilen

Vipps er ein enkel betalingstjeneste via mobil. Ønskjer du å gje ei gåve til Brynekyrkja kan du bruke vippsnummeret #116044

Brynekyrkja - gje ei gåve #116044
 

Kontonummer 3325.25.07057

Du kan også støtte Brynekyrkja sitt barne og ungdomsarbeid ved å overføra din pengegåve direkte til kontonummer: 3325.25.07057 via nettbanken. Dersom gåva skal gå til noko konkret, vennleg skriv dette i meldingsfeltet i nettbanken.

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone