Familiefokus

På Familiefokus er det barna som bestemmer!

Brynekyrkja ønskje å ver ei kyrkje for barn og unge. På Familiefokus er det fleire barn enn voksne som er i sving når vi feirer gudsteneste. Det liker vi.

Vi ønskje at barna skal få ver deltakande og involvert i gudstenesta. Vi ønskjer at det skal ver deira gudsteneste. Tysdagen før vi har Familiefokus er det ei eiga gudstenestegruppe for barn som møtes 13.30 i kyrkja for å planlegga gudstenesta. Dette kallar vi for "Familiefokus etter skuletid"

Det trengs det mange voksne som er med å legg tilrette for at barna skal få utfolda seg i kyrkja. Bli med som frivillig medarbeidar på Familiefokus.

Vi har ulike tenestegrupper:

teknikarkompaniet // kyrkjekaffe // kyrkjevertar // riggeteam // musikk // regi // Familiefokus etter skuletid // pyntegruppe  //aktivitetar etter gudstenesta // minitrantar // video

 

Vi ønskjer å ha deg med på laget.  Bli med gje gudstenesten tilbake til barna!

 

Kontaktperson
Jostein Aarbakke Tollaksen Kyrkjelydsutviklar
Kontakt e-post: jostein tollaksen
Mobiltelefon: +47 909 88 880

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone