Saman som kyrkje i heile verda
Pinsedag 2021 - Joh.14, 15-21
Saman som kyrkje i heile verda
Ting tok visst heilt av på pinsedag.  Men like rett er det å sei at det tok av i ein retning som utan forskjell er god og meiningsfull også for dei som kan spara seg for at ting tek for mykje av.  Alle fekk evangeliet på sitt språk. Så jordnært og...
LES MEIR | 25. Mai 2021
0
Påsketid og opne auge
Bryne kyrkje 02.05.2021 - Lukas 24, 13-35
Påsketid og opne auge
Vårdag på sykkel over Jæren. Så eg får sjå på nært hold.  Opna augene for det som føregår. Spor av bonden si glede. Vår. Lam vaklar ut på gras. Det skal sås.  Finna make. Byggja reir. Ein ny runde med liv og håp etter vinteren.
LES MEIR | 03. Mai 2021
0
Nytt bud
4.sundag i påsketida 2021 - Joh.13,30-35
Nytt bud
Det nyttar å elska, for det vil alltid vera nytt å elska.  Ferskvare.  Gitt av Gud og delt med andre. I eit nytt nå.
LES MEIR | 26. April 2021
0
Ny nåde, nytt kall, nytt liv
2.sundag i påsketida 2021 - Johannes 21, 1-19
Ny nåde, nytt kall, nytt liv
Til inspirasjon 250 år etter Hans Nielsen Hauge
Fiskaren Peter og bondesonen Hans erfarer begge at Jesus viser seg for dei i slitne dagar og trygge rammar, mens dei gjer det arbeidet dei kan.  Derifrå går dei ut av sitt gode skinn begge to.  Høpp i sjøen og endar som biskop i Rom.  Traskar Norge rundt...
LES MEIR | 12. April 2021
0
Eit hjarta som flyt over
Maria bodskapsdag 2021 - Lukas 1,46-55
Eit hjarta som flyt over
Det flyt over for Maria. Ho takkar. Syng. Lovsyng Gud. Korleis kunne ho vita at sangen blei den mest berømte og brukte av alle sangar i verda?
LES MEIR | 22. Mars 2021
0
Mykje tilgitt - stor kjærleik
2.sundag i fastetida 2021. Tekstar: 1.Mos.3,8-15 og Luk.7,36-50
Mykje tilgitt - stor kjærleik
Då festen var over, hadde farisearen Simon fått noko å tenkja på. Om alle laga han var kledd i, hadde begynt å nærma seg ein rustning? Om det var for lang veg inn til hjarta?
LES MEIR | 01. Mars 2021
0
Eit bål for framtid
Bålpannegudsteneste Kristi forklaringsdag 2021 - 2.Mos.3,1-6
Eit bål for framtid
Plutseleg ein dag brenn det eit bål. I det triste livet. Ikkje i ei bålpanne, men i ein busk.  Og busken brenn ikkje opp slik som ved elles gjer.  Kva er dette?
LES MEIR | 08. Februar 2021
0
Å leva er håp
Kveldsgudstenesteserie om håp 24.01.2021 - Johannes 9,1-7 + 35-38
Å leva er håp
Eit mønster i evangeliet. Håpet sitt mønster. Jesus sitt. Medmenneske sitt. Kva nå? Kva vil du gjera, Gud? Kva vil du eg skal gjera? Å leva er håp. Og Jesus og håpet er venner.
LES MEIR | 25. Januar 2021
0
Kven er han?
Kristi openberringsdag 2021 - Lukas 2,40-52
Kven er han?
Foreldre tok han med til religiøse høgtider. Slikt kan setja djupe spor. Foreldre som tek ungar med der det kan skje. Tommel opp for trusopplæring. Men i dette tilfellet vart det bare så mykje meir enn elles, i denne 12-åringen!
LES MEIR | 04. Januar 2021
0
Lyset i mørkret
Juledag 2020 - Johannes 1,1-14
Lyset i mørkret
Spør me: Kvifor Gud? Kvifor grip du ikkje inn og ryddar opp i alt elendig og vondt? Jesu føderom svarar: Det er bare kjærleiken som kan gje varig endring og fred. Bare lyset som overvinn mørkret.
LES MEIR | 26. Desember 2020
0
Er det nå det skjer?
1.sundag i adventstida 2020 - Lukas 4,16-22
Er det nå det skjer?
Wow! Ein profeti realisert. Lengsler oppfylt. Nådeår frå Herren. Er det nå det skjer? Det me drøymer om og lengtar etter. Her? Med oss?
LES MEIR | 30. November 2020
0
Kor er du, Gud?
Tekstmeditasjon på kveldsbøn i temaserie om tidebøn. Jesaja 57,14-16
Kor er du, Gud?
Eg trur ikkje at Gud er lenger og lenger vekke dess vondare me har det. Han er nærast i smerten. I natta. Gud bur i det knuste hjarta.
LES MEIR | 23. November 2020
0
Intet er vårt, alt er ditt
23.sundag i treeiningstida 2020 - Markus 10,28-31
Intet er vårt, alt er ditt
Det er mest uverdig å snu blikket mot oss sjølv og spørja med snev av angst i brystet «Kva med oss?» Det relevante spørsmålet nå er «Kva med alt vårt?»
LES MEIR | 09. November 2020
0
Det beste i vente
Time kyrkje - Allehelgen 2020 - Matteus 5,1-12
Det beste i vente
Himmelsalmar og folketonar høyrer i hop i Norge. Det var slik folketonen fekk kraft og vart bevart for ettertida. Sang om himmelen i Norge er ofte mollstemt. Inderleg. Følsom. Nær livet, smerten, døden, sorga. Norsk sang om himmelen kjem frå djupet og sit i margen.
LES MEIR | 02. November 2020
0
Ved døra til Guds rike
Bots- og bønedag 2020. Lukas 13,22-30, med Jer.18,1-10 og Rom.2,1-11
Ved døra til Guds rike
Døra som ein dag skal stengjast, er ikkje døra inn til landet med ein bitteliten smule rettferdighet. Det er døra til landet med rein nåde. Landet me aldri kan forstå. For nåden er amazing.
LES MEIR | 26. Oktober 2020
0
Guds kjærleik i det som var, er og kjem
9.sundag i treeiningstida 2020 - Rom.8,31-39
Guds kjærleik i det som var, er og kjem
Slik seier Paulus og heile den kristne kyrkja oss og vi, ikkje bare eg.  Og det vert betre liv av det.  Større rom for å erfara Guds grenselause kjærleik. Større fokus enn meg og mitt. 
LES MEIR | 03. August 2020
0
Skattar i himmelen eller på jorda
Time kyrkje 8.sundag i treeiningstida 2020. Matteus 6,19-24
Skattar i himmelen eller på jorda
Eg har levd i hop med atskillege menneske som ikkje hadde skatten sin i det materielle.  Nokre har eg fulgt til grava, og veit at det er menneske som gjorde djupt inntrykk.  Dei hadde skatten sin i kultur og det evige, og det spegla seg i måten dei...
LES MEIR | 27. Juli 2020
0
Kom, for nå er alt ferdig!
3. sundag i treeiningstida 2020. Lukas 14,15-24
Kom, for nå er alt ferdig!
Det er utruleg gildt å innby og sei: Kom, for nå er alt klart igjen. Og få det med alle himmelen sine strekar under: «Kom, for nå er alt ferdig!» Kom til kyrkja. Kom til Guds rike. Kom til dåp. Kom til nattverd. Kom til bønn, til kvilepuls,...
LES MEIR | 21. Juni 2020
0
Å bera frukt
HelgeGodtNytt før 5.sundag i påsketida - Joh.15,1-5
Å bera frukt
Ei grein må leva i kvilemodus, halda ut store endringar og tåla beskjæring. Det største håpet ho har, er livsforbindelsen med stammen. Å vera og leva i dåpen sin gave. Poda med Jesus. Det vert god frukt av det.
LES MEIR | 07. Mai 2020
0
Kjent og elska
HelgeGodtNytt til 3.sundag i påsketida - Joh.10,11-15
Kjent og elska
Det blei ikkje fulle hus til konfirmasjon og fest denne våren. Dessverre. Men helsinga frå Jesus er ikkje utsett. Han har noko viktig han vil vera for oss. Både i fest og i kvardagar som fekk lite fest over seg.
LES MEIR | 25. April 2020
0
Kan ting bli som før igjen?
HelgeGodtNytt fredag før 2.sundag i påsketida, Johannes 21,1-14
Kan ting bli som før igjen?
I og gjennom og etter pandemien står Jesus. På stranda der heile verda er i same båt Han er der i nye oppdrag til disiplar med knekt mot og tom not. I kyrkjer som oppdagar nye måtar å vera kyrkje på. På grå morgonar der vanlege folk slit med korleis denne dagen skal gå rundt.
LES MEIR | 17. April 2020
0
Det er handling som tel!
Bibelteologisk djupdykk til starten av Jesus si siste påske - Matteus 21,1-17
Det er handling som tel!
Frukter frå eit studium med dagar i Jerusalem
Kva er det første Jesus gjer, sin siste påske i Jerusalem? Han har latt seg hylla som Israel sin Messias inn i byen. Nå provoserer han i Israel sitt tempel! Han jagar pengevekslarar og dyrehandlarar vekk frå det dei held på med, veltar bord og benker....
LES MEIR | 31. Mars 2020
0
Ein for alle - alle for ein
HelgeGodtNytt fredag før 4.sundag i faste - Johannes 11,45-53
Ein for alle - alle for ein
I desse dagane lever me i ei krise som er og som kjem. Me kan halda oss til den gode kollektive innsatsen: Alle for ein. Me kan gå inn i ei veldig annleis påsketid og undra oss stort over trua sitt mysterium: Ein for oss alle, frivillig guddommeleg kjærleik!
LES MEIR | 27. Mars 2020
0
Sårbar og villig
HelgeGodtnytt fredag før Maria budskapsdag 2020 - Lukas 1,26-38
Sårbar og villig
Me har møtt noko me ikkje har erfaringar på. Me stiller på dugnad med 2 meters avstand i land etter land. Det har ei oppside i felles ansvar og enklare liv for mange. Det har ei nedside i uro for helse og leveveg for mange. Like surrealistisk som Maria sitt uventa besøk.
LES MEIR | 20. Mars 2020
0
Livsglede og gudskamp
2.sundag i fastetida. Matteus 15,21-28
Livsglede og gudskamp
Ei kvinne som sto utanfor, forankrar alt sitt håp hos Jesus. Med tru og trass gjev ho ikkje opp trua på at Guds omsorg er utan grenser. Ho tviheld på at Jesus ser mennesket først, før prinsippa. Ho får rett.
LES MEIR | 09. Mars 2020
0
Eitt i kjærleik
Fastelaven 2020 - Johannes 17,20-26
Eitt i kjærleik
Når ulike kyrkjefellesskap er eit forsona mangfold og ikkje bråk og splitting, er det både eit godt vitnesbyrd og gjev mange havner og heimar folk kan finna inn i.
LES MEIR | 26. Februar 2020
0
Meir himmel på jord
2.sundag i openberringstida 2020 - Matteus 3,13-17
Meir himmel på jord
Det er "meir himmel på jord" å ha identiteten og oppdraget sitt i dåpen. Då er ikkje dåp ein gammal dag i livet, men ein retning på å leva! For Jesus - og for den som trur.
LES MEIR | 13. Januar 2020
0
Å gå etter lyset
Kristi openberringsdag 2020 - Matteus 2,1-12
Å gå etter lyset
Det starta med desse vismennene som finn eit lys å gå etter. Og gudstenestegruppa delte tankar: Kva må til for at folk i dag legg ut på slike vandringar mot Jesus. Kva er det som sender oss i veg? Kva er det som hjelper oss å finna veg? Kva lys kan me følgja?
LES MEIR | 06. Januar 2020
0
Ein som forventar og forsvarer
Midnattsmesse nyttårsaften 2019 - Lukas 13,6-9
Ein som forventar og forsvarer
Det er ein som kjem denne nyttårskvelden og forventar av oss. Det er godt han kjem, og held fast at mennesket er sett til å bera frukt. Det er endå betre at han først går til han som forsvarer oss.
LES MEIR | 03. Januar 2020
0
Kven han er - og kven me er
Juledag 2019 - Johannes 1,1-14
Kven han er - og kven me er
Kven er barnet i krybba? Kven er dermed eg, når eg bøyer meg og kneler, tek inn kyrkjerommet fylt av syn og lukt og smellvakre tonar frå orgel, blåsarar og strupar. Slikt som kan gjera tankar til tilbeding, tvil til tru, tru til takk. Johannesevangeliet...
LES MEIR | 27. Desember 2019
0
Kultur for heile mennesket
Tekstmeditasjon Salme 146 - Kveldsgudstenesteserie haust 2019
Kultur for heile mennesket
Tru med kulturuttrykk. Stemmebånd som vibrerer. Tonar som finn kvarandre. No stig vår song i takk til Gud. Tynnare filter til det ærlege livet, og til himmelen og jorda sin skapar og frelsar.
LES MEIR | 18. November 2019
0
Snudd perspektiv
22.sundag i treeiningstida 2019 - Lukas 10,25-37
Snudd perspektiv
Har vi nok vilje til å justera fordommane våre? Dei dukkar opp like fort som at trygdemisbruk og uskyldig dømt skiftar over natta. Eller at dom vert felt over ein som hjelper ureturnerbare flyktningar med arbeid og verdig liv. Det skjer så fort at det me trur er feil, kan vera heilt rett.
LES MEIR | 11. November 2019
0
Fellesskap over alle grenser
Allehelgensdag 2019 Bryne kyrkje - Jesaja 60,18-22
Fellesskap over alle grenser
På allehelgensdag skal kyrkja sjølvsagt ikkje fjerna seg frå folket, frå sorga og dei sørgjande. Og folket vil ha bruk for trua sitt håp og kyrkja sin framtidsvisjon.
LES MEIR | 04. November 2019
0
Inderleg medkjensle
Undheim kyrkje 13.10.2019 - Markus 1,40-45. 18.s. i treeiningstida
Inderleg medkjensle
Det er medkjensle som motiverer ei god handling. Det er evne til å verta berørt av andre sitt liv, som kan føra dei som lett søkjer alt muleg, til å søkja adressen der ein kan finna både Gud og seg sjølv og andre menneske.
LES MEIR | 13. Oktober 2019
0
Å bli sett frå ein opna himmel
Kveldsgudsteneste med tema "Ung i Time". Joh.1,47-51. Mikkelsmesse 29.09.2018
Å bli sett frå ein opna himmel
Livet skal ikkje vera ein sånn klatrestige! Den kristne trua er det i alle fall ikkje. Gud har noko betre for oss enn slitsomt strev. Dei som trur, skal sjå himmelen opna.
LES MEIR | 30. September 2019
0
Kva med oss? Kva får me?
14.sundag i treeiningstida 2019 - Matteus 19,27-30
Kva med oss? Kva får me?
Kva får me igjen for å følgja Jesus? Evig liv som trumfar alt. Eit verdisyn som set andre før oss sjølv og gjev oss noko større å leva for.
LES MEIR | 15. September 2019
0
Tilgjeving
10.sundag i treeining. Semesterstart. Markus 11,25-26
Tilgjeving
Rett i ansiktet. At den gode retten til å få vera for Guds ansikt, ikkje skal skje utan at min brors ansikt er med i møtet.
LES MEIR | 19. August 2019
0
Samla og sendt
Aposteldag, 6.sundag i treeiningstida 2019 - Markus 3,13-19
Samla og sendt
Apostlane kan me aldri stemma ned med demokratisk fleirtal og skapa oss ei kyrkje der vår eigen fornuft er høgaste norm. Me har fått apostoliske ord å ordna liv og lære etter. Heldigvis. Og sjølvsagt må me bruka vitet...
LES MEIR | 21. Juli 2019
0
Å gå seg vill og verta funnen
5.sundag i treeiningstida 2019 - Matteus 18,12-18
Å gå seg vill og verta funnen
Det er ein svimlande tanke at min evne til å vasa meg vekk, kan gjera Gud lei seg og bedrøva. Og det at eg kjem tilbake til flokken, kan gjera Gud jublande glad. Gud sin fortvilelse er å missa meg. Gud si glede er å finna meg.
LES MEIR | 15. Juli 2019
0
Grøda er stor!
4.sundag i treeiningstida 2019. Matteus 9,35-38
Grøda er stor!
Grøda vil alltid vera stor! Det er ikkje den som er variabelen. Variabelen er arbeidarane som vert sendt til å hausta inn Herren si grøde. Og dei som bed denne sendelsen fram.
LES MEIR | 08. Juli 2019
0
Så nær som Gud er
Treeiningssundag 2019 - Apg.17,22-34
Så nær som Gud er
Det vert ingen god samtale utan respekt. Å sjå ned på eller bare oversjå det som andre held høgt, kan ingen vinna på.
LES MEIR | 16. Juni 2019
0
Anden si frukt er...
Pinsedag 2019. Joh.14,23-29
Anden si frukt er...
Å ha kjærleik er å vera pinsevenn. Å eiga gleda er å vera Kristi himmelfartsvenn. Å kjenna fred er å vera påskevenn
LES MEIR | 10. Juni 2019
0
Å leva for noko større
Konfirmasjon 2019 - Joh.20,24-31
Å leva for noko større
Det er ikkje lett å posera med ein 100% i fasaden, men kjenna på ein heilt annan prosent inni skalet og djupt i sjela.
LES MEIR | 13. Mai 2019
0
Å vita vegen
Kveldsgudsteneste 4.sundag i påsketida, Johannes 14,1-6
Å vita vegen
Me treng ikkje vita vegen, Jesus finn deg der du er. Me treng ikkje skjula bresta våre, han reparerer med nåden sitt gull.
LES MEIR | 13. Mai 2019
0
Kva Jesus set i gang
3.sundag i påsketida 2019 - Markus 6,30-44
Kva Jesus set i gang
Det er herleg å få mat og verta mett! Det er endå sterkare å vita at du nå får vera midt i eit omsorgsunder! At det er bruk for deg, og ressursane dine vert så mykje større når Jesus får velsigna dei, og formålet er alle folk sitt beste.
LES MEIR | 06. Mai 2019
0
Kvelden før det brast
Skjærtorsdag 2019. Johannes 13,1-17
Kvelden før det brast
Kvelden der Jesus er i forkant av alt det som kjem til å bresta. Allerede i ferd med å reparera det sunde med nåden sitt gull. Det er visst slik han er, på skjærtorsdag og alle dagar.
LES MEIR | 19. April 2019
0
Nåde i det mislukka
Kveldsgudstenesteserien "Gull i det som brast", 3.sundag i fastetida 2019 - 2.Kor.12,7-10
Nåde i det mislukka
Menneskeord og Gudsord som gjer at det demrar fram eit svar på kva eg skal leva med og kva eg skal verta fri frå.
LES MEIR | 01. April 2019
0
Trong dør og open famn
2.sundag i fastetida 2019. Lukas 13,22-30
Trong dør og open famn
Kyrkjearkitekturen og kjernebudskapet er ikkje ei trong dør du må kjempa og smyga deg inn gjennom, men ein open famn å springa deg glad inn i.
LES MEIR | 18. Mars 2019
0
Nullstilling
1.sundag i fastetida 2019 - Matteus 26,36-45
Nullstilling
I Getsemanehagen er det ein som nullstiller livet heilt. Han kalibrerer sin vilje slik at han er heilt i tråd med Guds vilje. Han rettar opp det som gjekk tapt i den første hagen...
LES MEIR | 11. Mars 2019
0
Å akseptera Guds veg
Kveldsgudsteneste Fastelavenssundag 03.03.2019 - Lukas 18,31-34
Å akseptera Guds veg
Det mislukka er normalt. Det mislukka er omkostningar på vegen. Det mislukka er ei viktig slegge som slår ned perfeksjonismen sin vonde og høge mur. Og noko av det mislukka i livet forstår me like lite som læresveinar som stirrar vantru på Meisteren som teiknar opp ei vanvittig siste reise.
LES MEIR | 04. Mars 2019
0
Ingen eller nokon
Johannes 5,1-15 på 5.sundag i openberringstida 2019
Ingen eller nokon
Kva gjer 38 år i sjukdom med sjølvkjensle, sjølvrespekt og livsmot? Kva tenkjer ein kronisk sjuk om seg sjølv, andre, livet og Gud når alt har gått imot så lenge han kan huska?
LES MEIR | 04. Februar 2019
0
Gull i det som brast
Tekstmeditasjon kveldsgudsteneste 27.01.2019
Gull i det som brast
Å, tenk om eg kunne verta limt i hop med nåden sitt gull kvar einaste dag. Då trur eg kanskje at nokon kunne sjå gull i sprekkene mine, at det er skatten som glimtar fram.
LES MEIR | 28. Januar 2019
0
Lat oss gå inn til Betlehem og sjå...
Julaften 2018 kl.17. Lukas 2,1-20
Lat oss gå inn til Betlehem og sjå...
Uinteressert og selektivt forhold til fakta bryt ned den tilliten som samfunn byggjer på. Det set skilje mellom menneske og byggjer konspirasjonar. Det skaper ufred på jorda og gjev på ingen måte Gud ære, slik englar syng. Stikk i strid med evangeliet,...
LES MEIR | 28. Desember 2018
0
Å leva klokt
Kristi kongedag 2018 - Matteus 25,1-13
Å leva klokt
Mange ber på himmelhåpet dei har fått i barnetru.  Men når hendene fyllest opp av cash og kredittkort, så vert det VIPPS lite plass til evige verdiar. Det kortsiktige trumfar det langsiktige. Tru og håp kan visna så umerkeleg fort.
LES MEIR | 26. November 2018
0
Fred i uroleg sjø
Forfulgte sin sundag, 25.sundag i treeiningstida - Matteus 14,22-34
Fred i uroleg sjø
Dei som meir enn andre kjempar i motvind og tung sjø, sit ikkje og deppar i båten og lurer på kor Gud er, slik me meir blaserte fort gjer.  Dei veit og praktiserer det same som Jesus. Å spørja kor Gud er, er å søkja han i bønn.
LES MEIR | 13. November 2018
0
Rettleiing frå far og mor
Kveldsgudsteneste 22.sundag i treeiningstida. Tekst: Ordt.6,20-23A.
Rettleiing frå far og mor
Tekstmeditasjon etter Jon Aarsland sine "Inntrykk frå ledsagerprogram i Betlehem"
Eg er evig takknemleg.  Mor og far sleppte meg fri til å vera subjekt i eige liv. Og dei passa seg nok for å ta meg med til miljø der dei modale hjelpeverba var rekna som ganske kristelege.
LES MEIR | 22. Oktober 2018
0
Ikkje gløym å takka
Hausttakkefest. Lukas 17, 11-19
Ikkje gløym å takka
Eg veit ikkje om 9 av 10 gløymer å takka Gud for hausten si grøde og eit godt skaparverk.  Men eg trur me i kyrkja skal vera som den eine som går til Gud med takken.  Då får me meir enn takknemleghet...
LES MEIR | 04. Oktober 2018
0
Ja-tog og nei-tog
Lukas 7, 11-17 Konfirmantpresentasjon 17.sundag i treeiningstida
Ja-tog og nei-tog
Mykje folk var med.  Me vil vera slike folk.  Kyrkja vil vera det.  Me vil vera slike som Jesus var mest av, slike som har inderleg medkjensle og stoppar opp og går heilt borttil og trøstar.
LES MEIR | 17. September 2018
0
Ein del av noko større
Semesterstart 19.08.2018. 13.sundag i treeiningstida. Lukas 12,42-48
Ein del av noko større
Å vera trufast er å retta meg mot meir enn meg sjølv.  Det er å vera og sjå seg som del av noko mykje større.  Noko eg kjenner ansvar for, glede over og står ansvarleg for. Trufast. Del av noko større.
LES MEIR | 30. August 2018
0
Møte som set spor
Kveldsgudsteneste 26.aug 2018. Bibeltekst 1.Kor.3,4-11
Møte som set spor
Han planta gjennom møte som sette spor.  Dei han møtte, sette spor i han.    Fullt opp av ekte møte.  For tru kan bare gro fram gjennom tillit.  Håp oppstår i det truverdig ærlege.  Kjærleik går på empatien sin stiar. 
LES MEIR | 29. August 2018
0
Truskap mot bibel og menneske
Johannes 8,2-11. 9.sundag i treeiningstida 2018
Truskap mot bibel og menneske
Å kombinera respekt for Guds Ord og respekt for det enkelte menneske.  Berre det er i stand til å reisa opp bibelen sin autoritet hos folk flest – og hos meg sjølv. Å vera sanninga tru i kjærleik, slik at utsette menneske vert reist opp.
LES MEIR | 23. Juli 2018
0
Absolutt krav og absolutt nåde
4. sundag i treeiningstida 2018. Matteus 16,24-27
Absolutt krav og absolutt nåde
Meinte du alvor med at me skal dømmast etter gjerningane våre? Du meinte i alle fall alvor med det absolutte kallet til å følgja deg og få eit mykje betre sentrum i livet enn oss sjølv.
LES MEIR | 18. Juni 2018
0
Kor bur du?
Bryne kyrkje 10.06.2018. 3. sundag i treeiningstida. Johannes 1,35-51
Kor bur du?
Det er då dei stotrar fram og spør om slikt som gjerne me også gjer, når me treff ein framand og skal konversera og føla oss litt fram. «Kor bur du?»
LES MEIR | 10. Juni 2018
0
Nytt liv
Time kyrkje pinsedag 2018. Johannes 14,15-21.
Nytt liv
Kanskje Gud har noko nytt han vil meg? Det er viktig å gå nye veger. Guds Ånd ville sikkert hatt oss der tidlegare. Hans varemerke er nytt liv.
LES MEIR | 21. Mai 2018
0
På veg i kjærleik
Joh.13,30-35 - 4.sundag i påsketida / årsmøtedag
På veg i kjærleik
Me finn ikkje oss sjølv og andre med å lengta tilbake eller gro fast i det bitre og triste.  Eller å ha hjarta og lengsel ein plass der framme, altfor langt frå der me faktisk er.  Herrens veg er nå.  Min veg er nå. Her. Kyrkja sin veg er nå.
LES MEIR | 24. April 2018
0
Jesus lever, graven brast!
Matteus 28,1-10 Påskedag 2018
Jesus lever, graven brast!
Bergensbispen Johan Nordahl Brun har gitt oss påskeevangeliet på to vers. Ingenting er usagt. Alt er med. Det objektive frelsesfaktumet og den subjektive jubelen har fått den rette balansen. "Jesus vant og jeg har vunnet."
LES MEIR | 03. April 2018
0
Sløsing
Matteus 26,6-13 Palmesundag 2018
Sløsing
Sorg og glede og kjærleik kan du sløsa med. Det produserer ikkje taparar og fattige. Det skal aldri opp til snusfornuften sin eksamen. Det er anstendig å sløsa uanstendig med kjærleik!
LES MEIR | 25. Mars 2018
0
Himmelsyna
Kristi forklaringsdag 04.02.2018. Markus 9,2-13
Himmelsyna
Sporleggjaren har lagt den ferdige trasèen opp til det store Himmelsyna. Jammen vil eg opp og sjå!
LES MEIR | 04. Februar 2018
0
Guds tid inn i vår tid
Matteus 1,20-21. Nyttårsdag i Time kyrkje
Guds tid inn i vår tid
Kyrkjeåret er gylden tid i tida, fylt med trua og håpet sin ABC. I mine tider kjem Guds tid. Med mine fylte hender, vert eg lagt i Gud si hånd. I mine travle steg, set Jesus sine fotspor. Evangelieforteljingane held fram. Her. Nå. Med oss.
LES MEIR | 08. Januar 2018
0
Gå heim og kyss din kvardag
Juledagsgudsteneste 2017. Johannes 1,1-14
Gå heim og kyss din kvardag
Heilt frå Jesu tid har menneske vorte dregne mot Jesus fordi han var god, gjorde det gode, talte og handla med kraft. Han var det sannaste av alle menneske. Og samtidig – seier Johannes – det sannaste me har sett av Gud.
LES MEIR | 28. Desember 2017
0
Kva skal me gjera og venta på?
Lukas 3,7-18. Tredje sundag i adventstida 17.12.2017
Kva skal me gjera og venta på?
Guds ord er ikkje ferdig snakka når det er avlevert. Ordet er skapande. Ordet ventar respons. Det kjem frå Gud. Det skal tas imot og føra til noko.
LES MEIR | 18. Desember 2017
0
Evigheten og øyeblikka
Matteus 25,31-46. Siste sundag i kyrkjeåret 2017
Evigheten og øyeblikka
På dommens dag vert det ikkje spurt etter plass i kyrkjelandskapet eller dogmatiske teoriar og læresetningar, men etter kjærleik. Trua sin kjærleik som ser Jesus overalt der Jesus er å sjå.
LES MEIR | 27. November 2017
0
Vellukka eller salig
Allehelgensdag 2017. Matteus 5,1-12
Vellukka eller salig
Dei folka Jesus kallar salige, har ikkje vunne i livet si store lottotrekning eller karra seg opp klatrestigen eller bygd eit image som tyder på at her går livet på beine skinnar. Dei er salige i håpet, i framtida som alt har begynt.
LES MEIR | 08. November 2017
0
Rekkefølgenåde
Reformasjonsdag 29.10.2017 - Rom.1,16-17
Rekkefølgenåde
Nytt ord for dagen. Rekkefølgenåde. Nåden først. Ubetinga. Gjerningane etterpå. For menneske kan gjera uendeleg mykje godt, viss det bare slepp å gjera godt i eit strev om å vera god nok. Det er dønn slitsomt for meg og for alle som måler seg etter...
LES MEIR | 29. Oktober 2017
0
Frelsa er ikkje til sals
Reformasjonstema 15.okt. 2017. Jesaja 55,1-3. Apg.8,4-24. Luk.20,45 - 21,4
Frelsa er ikkje til sals
Å tru og halda fast på at frelsa ikkje er til sals, er frigjerande. Det opnar blikket og hjarta for Guds nåde. Det set opp eit beskyttande vern mot misbruk av makt. Det vernar respekten for mennesket sin integritet.
LES MEIR | 23. Oktober 2017
0
Lengsel og lovsang
16.sundag i treeiningstida 2017, Markus 7,31-37
Lengsel og lovsang
Det er lengselen som gjer mennesket så unikt. Det er Jesus sitt møte med lengselen som gjer han så unik. Sjå han føre deg nå, ansikt til ansikt med ein isolert, døvstum mann.
LES MEIR | 27. September 2017
0
Talent
Matteus 25,14-30. Konfirmantpresentasjon 13.sundag i treeiningstida
Talent
Har du tenkt at du gjerne skulle ha vore ein annan? Hatt andre og fleire talentar? Hatt eit anna utgangspunkt? Vore litt meir som andre?
LES MEIR | 06. September 2017
0
Som ei høne samlar...
Matteus 23,37-39 - Semesterstart 11.sundag i treeiningstida
Som ei høne samlar...
Dei me er glad i, har me lidenskap for. Der hjarta svulmar, veks lidenskapen fram. Der me ser med hjarta, vert empati til handling. Slik er Gud mot oss. Slik vil me gjerne vera mot våre.
LES MEIR | 24. August 2017
0
Vitne om Jesus - eit pinseeventyr
Fellesgudsteneste på hovudscenen Jærdagen 28.05.2017
Vitne om Jesus - eit pinseeventyr
Trollet stakk fram det kritiske hovudet sitt og brølte: ”Nå kjem eg og tek deg…” ”Å, nei, å nei, ikkje ta meg. Eg er så altfor liten til å bry seg om,” summa det tilbake frå kyrkja.
LES MEIR | 29. Mai 2017
0
Ut av verda eller inn i ho
Kristi himmelfartsdag 25.05.2017. Markus 16,19-20
Ut av verda eller inn i ho
Med takk til Eyvind Skeie sin tekstverkstad...
Kristen tru og samtida sin kunnskap vert ikkje konkurrentar. Trua minkar ikkje av etter kvart som universet utvider seg. Det vert ikkje mindre og mindre plass for Gud, når ein ser det slik.
LES MEIR | 26. Mai 2017
0
Liten og stor forteljing
Kveldsgudsteneste 21.05.2017. Apg.16,25-40
Liten og stor forteljing
Kyrkja sin truverdige misjon og visjon tenkjer aldri at målet eller gode hensikter helligar midlet, eller overser enkeltmennesket.
LES MEIR | 22. Mai 2017
0
Lam og konfirmantar
Konfirmasjonshelg april 2017. Joh.10,11-18
Lam og konfirmantar
Når gjerder og grenser for livet vårt vert utvida eller fjerna, når me sjølv må setja grensene og skal håndtera den friheten me får: Treng me vegvisar? Gode gjetarar?
LES MEIR | 02. Mai 2017
0
Det varme fellesskapet
Kveldsgudsteneste 23.04.2017. Joh.21,1-14
Det varme fellesskapet
Nattestrev. Då morgonen kom, var ingenting forandra, bortsett frå at hovudet verka, augene var tunge og geispinga aldri ville gje seg.
LES MEIR | 24. April 2017
0
Langfredag eller Good Friday
Langfredag 2017. Lukas 22,39 - 23,46
Langfredag eller Good Friday
Palmesundag blei 44 drepne og over 100 skada i terrorangrep mot to kyrkjer i Egypt. Biskop Thomas i den koptiske kyrkja fortel at kyrkjene var fulle av kristne i bønn kvelden etter angrepa. Han seier: «Vi bærer korset i smerte og tårer. Men vi er ikke redde. Vi stoler på Gud.»
LES MEIR | 19. April 2017
0
Kjærleik med stor K
1.Kor.13,1-7 Fastelaven 2017
Kjærleik med stor K
Slik er kjærleiken. Uunnværleg og uoppnåeleg. Vakker og vanskeleg. Menneskeleg og guddommeleg. Eit høgt ideal og kvardag med brunost og kjærleik på brødskiva.
LES MEIR | 27. Februar 2017
0
God jord - eller?
Lukas 8,4-15. Såmannssundag 2017
God jord - eller?
Du kan få ein frisk diskusjon, men klippa sjølv er ikkje til å rokka. Tankesystemet er lukka. Du får ikkje ein kile inn i steinblokka.
LES MEIR | 13. Februar 2017
0
Etikk for livet
Kveldsgudstenesteserie 29.01.2017: Kva skal me med ei kyrkje?
Etikk for livet
Bibeltekst for 4.s. i openberringstida: Lukas 18,35-43
Det skal me med ei kyrkje. Eit fellesskap på tvers av alle landegrenser, tider og kulturar som ber den store Mesteren sitt spørsmål vidare: «Kva vil du at eg skal gjera for deg?»
LES MEIR | 30. Januar 2017
0
Knallstart!
Johannes 2,1-11. 3.sundag i openberringstida 2017
Knallstart!
«Knallgod start å begynna i eit bryllup» sa ein i gudstenestegruppa. Me tenkte på at det er slik Jesus begynnar gjerninga si og startar å visa kven han er. Knallstart. Å koma med gleda og berga ho.
LES MEIR | 24. Januar 2017
0
Det blivande mysteriet
Matteus 2,1-12 Kristi openberringsdag 2017
Det blivande mysteriet
Dei hadde gått ein lang veg i lengsel inn til mysteriet. Dei hadde søkt ein konge og funne Guds ansikt. Mysteriet som forblir og blir større dess meir me nærmar oss.
LES MEIR | 09. Januar 2017
0
I alle tider er du
Juledag 2016 - Joh.1,1-14
I alle tider er du
Den som trur på Jesus som alt er skapt ved, trur på meining i tilværelsen, på håp for alt det skapte, på sant lys å følgja, på nåde å reisa seg i, på arbeid for rettferd og miljøvern, på engasjert misjon så stadig fleire får sjå hans herlegdom. Me får tru på ein så stor Jesus!
LES MEIR | 27. Desember 2016
0
Fest i Guds hus
Adventsmessa Fest i Guds hus - 3.sundag i advent, Jes.35,3-8
Fest i Guds hus
Ein god draum for alle urolege hjarte, at dei finn ein sterkare medisin enn vival og rus og anna som gjer viktige følelsar flate. Ein ekte gudsteneste, der livet får verta ærlege ord å møte Gud med, og der orda vert liv.
LES MEIR | 11. Desember 2016
0
Det oppreiste mennesket
Festgudsteneste Time kyrkje. 150 årsjubileum for biskop Peter Hognestad sin fødsel
Det oppreiste mennesket
26.sundag i treeiningstida - Lukas 13,10-17
Me vil ikkje gløyma at det nære ordet inn i kyrkja, bidreg til det oppreiste mennesket ut frå kyrkja. Det har gått meir oppreiste menneske inn og ut av kyrkja, fordi dei næraste orda, dei som byggjer identiteten vår, fekk lyda og tona.
LES MEIR | 14. November 2016
0
Å sitja på gjerdet
16. sundag i treeiningstida 2016. Matt.11,16-19
Å sitja på gjerdet
Evangeliet sine fløytetonar kan godt få by opp til dans utan at personlegheten skal vera mi tvangstrøye og evangeliet sin altfor lunkne venn.
LES MEIR | 04. September 2016
0
Sunt, sant og salig å tru?
Kveldsgudsteneste 28.08.2016
Sunt, sant og salig å tru?
Gudstru og religiøse erfaringar kan opplevast som ei sterk, frigjerande kraft. Og det motsette: Ei kjelde til angst og vonde bindingar.
LES MEIR | 29. August 2016
0
Å tilgje
10.sundag i treeiningstida 2016. Ef.4,29-32
Å tilgje
Hadde tida lækt sår og mildna hat? Var forsoning mogleg? Kunne det utrulege skje at Esau var stor nok til å tilgje og lysten på å vera god bror etter alle desse åra?
LES MEIR | 24. Juli 2016
0
Flisa og bjelken
9.sundag i treeiningstida 2016. Lukas 6,36-42
Flisa og bjelken
Ein vanleg forsvarsreaksjon: For å halda ut med meg sjølv, finn eg ein å la det gå utover. Andre sine fliser er veldig godt stoff for den som vil fortrengja sin eigen bjelke i auga.
LES MEIR | 18. Juli 2016
0
Ansikt til ansikt med anna tru
Kveldsgudsteneste treeiningssundag 22.mai 2016 - Apg.17,22-34
Ansikt til ansikt med anna tru
Han har gjort ansikt til ansikt-inntrykket som gjer at dei nå er lyttande til den talen som seinare har vorte rekna for eit mønster i kommunikasjon, i misjonstale, i dialog med andre om kristen tru.
LES MEIR | 22. Mai 2016
0
Hjarte i uro
4.sundag i påsketida - Johannes 14,1-11
Hjarte i uro
Enkelte hus virkar større innvendig enn dei ser ut utanpå. Det er gode hus. Sånne kyrkjer er gode kyrkjer. Dei fleste menneske er slik, betydeleg større inni enn utanpå. La bare hjartet få ein større herre enn eigen uro: Jesus sjølv!
LES MEIR | 20. April 2016
0
Han som ser meg
3. sundag i påsketida - Markus 6,30-44
Han som ser meg
Å verta leda av Jesus er å gå rundt med gode spørsmål og ope blikk: Er det noko av mitt han kan få i hendene og velsigna, så det rekk så mykje lenger?
LES MEIR | 10. April 2016
0
Nye steg
Påskedag 2016 - Joh 20,1-10
Nye steg
Påskedag og kristen tru er ingen trygg plass å søkja til for dei som vil mimra om det som var og pleia minnene om ei fortid som var betre enn nåtida. Trur me at Jesus er stått opp og lever, så trur me på framtid, så trur me på nye veger, så trur...
LES MEIR | 27. Mars 2016
0
Trusreiser - med kvinner som forbilde
Hanna, Elisabet, Maria og Lydia gjekk føre, og så må kvar av oss finna ut korleis me går inn i ein myndig teneste i Guds rike, og kor vår trusreise går.
LES MEIR | 14. Mars 2016
0
Den opne, gjestfrie handa
Kveldsgudsteneste 21.01.2016: Ansikt til ansikt med flyktningar blant oss
Den opne, gjestfrie handa
Bibelen sitt ideal for livet mellom menneske, er å leva med open hand og ansikt til ansikt. For bibelens Gud gjer ikkje forskjell på folk. Han elskar innflyttarane. Han bed oss gjera mot andre det me vil at dei skal gjera mot oss. Han bed oss...
LES MEIR | 23. Februar 2016
0
Uriaspost og Getsemanekamp
1.sundag i faste 2016. Matteus 26,36-45
Uriaspost og Getsemanekamp
Sjølv den beste kan falla. Sjølv den verste ugjerninga kan verta tilgitt. Så realistisk er bibelen. Så stor er nåden!
LES MEIR | 16. Februar 2016
0
Kveite og ugras
Matteus 13,24-30. Kveldsgudsteneste: Ansikt til ansikt med humanismen
Kveite og ugras
Å leva ansikt til ansikt med Bibelen som veileder er å prøva oss sjølv, og ikkje dei andre. Me skal ikkje sortera, me skal elska! Me skal ikkje leita etter ugras, me skal så korn og gje det gode vekstvilkår. Me skal vera humanistar som heller vil vinna venner enn å finna fiendar.
LES MEIR | 24. Januar 2016
0
Å vita kven han er
Joh.1,29-34 2.sundag i openberringstida
Å vita kven han er
Johannes peikar på Jesus som er lammet som ber vekk verda si synd, og eg er 15 år ein dag og kjenner at eg trur jo at Jesus døde for meg. Og begge me to veit på ein ny måte, der og då, kven Jesus er. Slik det har skjedd og skjer med så mange, overalt i tida og verda.
LES MEIR | 10. Januar 2016
0
Josef og Maria hadde ikkje mobil
Josef og Maria fekk ikkje lagt fødselen ut på Instagram. Dei fekk ikkje teke ein snap. Maria fekk ikkje filma og dela det med mor og svigermor på Facetime og Facebook. Ikkje ein einaste liten selfie fekk dei teke.
LES MEIR | 28. Desember 2015
0
Gleda som ventar bak uro
2.sundag i adventstida - Johannes 16,21-24
Gleda som ventar bak uro
Vond uro dukkar helst opp i brytningstider. Når det gamle og kjente får besøk av det nye og ukjente. Brytningstider er mat for det urolege hjarta. Men dei er like mykje handlingsrom for Guds rike.
LES MEIR | 06. Desember 2015
0
Frå kraft til kraft
Allehelgensdag 2015. Tekstar: Salme 84, Hebr.12,1-3 og Matteus 5,13-16
Frå kraft til kraft
Gjer me gudstenestefellesskap til ei sporadisk greie me oppsøkjer når ingenting anna står på kalenderen, vert resultatet deretter. Kraftløyse. Eit folk utan lengsel og glede. Påfyll og tilkobling er livsnødvendig for eit folk som vil gå frå kraft til kraft.
LES MEIR | 02. November 2015
0
Trøst mot døden
Lukas 7,11-17 Jesus vekkjer opp son til ei enke i Nain
Trøst mot døden
Me skulle så gjerne ha trøst når sakn riv i oss, og me ikkje forstår korleis me skal kunna leva vidare når den – eller dei – me elska, er gått bort. Fins det ei slik trøst?
LES MEIR | 20. September 2015
0
På flukt
Konfirmantpresentasjon, Matteus 5,1-12, 16.sundag i treeiningstida
På flukt
Dei er små, dei bølgene som vaskar over ein død treåring sitt halvt begravde ansikt, men dei tek oss inn til dei enorme bølgene som nå rullar over Europa og set oss på prøve.
LES MEIR | 13. September 2015
0
Kloke økonomar
Semesterstart, Lukas 12,42-48, 13.sundag i treeiningstida
Kloke økonomar
Er det noko barn og by treng, så er det unge som veks opp og kjenner den trua som gjev håp og menneskeverd og gjer at dei ønskjer å ta over bruket og ta det eit steg vidare.
LES MEIR | 26. August 2015
0
Grådig eller nådig?
7.sundag etter treeiningstida - Lukas 19,1-10
Grådig eller nådig?
Du hadde det sikkert fint ganske lenge, Sakkeus! Men sanninga er, det varte ikkje. Det kunne ikkje vara. Å leva bare for seg sjølv, er ganske enkelt ikkje berekraftig liv.
LES MEIR | 14. Juli 2015
0
Kom og sjå!
Joh.1,35-51. 3. sundag i treeiningstida 2015
Kom og sjå!
Kva er det med oss menneske som begynnar så tidleg med ønskje om å sjå og oppdaga, bli sett og møtt, glade i å koma, nysgjerrige i å leita, behov for å finna og bli funnen? Me er visst skapte slik!
LES MEIR | 14. Juni 2015
0
Det som dreg
Krosshaug 2.pinsedag - Joh.6,44-47
Det som dreg
Å søkja til den gamle krossen på Krosshaug er halda fast på identitet, festa røter på ny, ha krossen til merket for tru og liv i våre tider, her me har funne eit sete i røys, tuer og stolar 2.pinsedag 2015. Det er løye med det som dreg.
LES MEIR | 28. Mai 2015
0
Spor av vinden
Pinsedag - Joh.14,15-21
Spor av vinden
«Vinden bles der han vil.» Du merkar han titt på Jæren. Men kor helligåndsbrisen i vår by kjem frå og fer av? Ikkje godt å forutsjå og forstå seg på.
LES MEIR | 24. Mai 2015
0
Stressa konfirmantar?
Konfirmasjonshelg april 2015 - Jes.43,16-19
Stressa konfirmantar?
Er eg god nok? Kva tenkjer andre om meg? Blir det nokon gong pause på dei to spørsmåla når mange konstant er online og på søk etter andre sin respons, ikkje bare i eit ansikt, men i «likes» frå ein skjerm? Opplegg til stress? Nådelaust press?
LES MEIR | 26. April 2015
0
Inn i påskeveka
Palmesundag - skjærtorsdag - langfredag
Inn i påskeveka
Preiker påska 2015
Påskeveka inneheld alt! Dei siste dramatiske hendingane i Jesus sitt liv. Det første den kristne kyrkja bare måtte feira. Djupet i Guds kjærleik til sine skapningar. Breidda i mennesket sin vondskap og uforstand. Dei store tema i livet samla i eit...
LES MEIR | 07. April 2015
0
Det som aldri brenn opp
2.Mos.3,1-6 - Kveldsgudsteneste om det heilage
Det som aldri brenn opp
Ein mann med blikket mest på det som gjekk galt. På eigen skam. Utbrent. Er det rart han vert fascinert av dette som står og brenn utan å brenna opp.
LES MEIR | 08. Februar 2015
0
Ein bukett i fanget - kva nå?
4.sundag i openberringstida. Johannesevangeliet kap.9
Ein bukett i fanget - kva nå?
Me var vel ikkje akkurat staurblinde frå før, då denne litteraturperla kom dalande og blanda seg med bibelen sine forteljingar og livet sine. Men me vart litt meir sjåande og litt meir sansande av buketten si duft og berøring.
LES MEIR | 26. Januar 2015
0
Fred over året!
Joh 14,27 - midnattsmesse nyttårsaften
Fred over året!
Minnene kom med fred. Dei kom ikkje med noko som var uoppgjort, med noko det ikkje var løysing på, med slikt som slår blikket ned. Dei hadde ikkje nederlaget sveipt om seg. Dei kom med fred.
LES MEIR | 01. Januar 2015
0
Å takka mysteriet opp!
Luk.1,39-45 - fjerde sundag i adventstida
Å takka mysteriet opp!
Fosterutviklinga, fødselen, livet, kjærleiken, undringa, språket, dei gode møtene, sansane, musikken, lengten, håpet, trua. Litt av nokre mysterium! Me tek dei med i kyrkja og høynar dei. Snakkar dei opp. Takkar dei opp!
LES MEIR | 21. Desember 2014
0
Me går for opprykk!
Temagudsteneste om entusiasme
Me går for opprykk!
Ord for dagen etter panelsamtale med entusiastar i Bryne FK
Dei vert overraska. Dei høyrer noko dei ikkje hadde sett sjølv, ikkje ante rekkevidden av. Dei visste ikkje kor viktig det var. Men i seierens lys kjem det fram. Kva då? Eg seier det med ordet som Bryne FK har på drakta og satsar på: Global Dignity.
LES MEIR | 23. November 2014
0
Me kom i gang!
Kveldsgudsteneste og UK-jubileum om ENTUSIASME
Me kom i gang!
Joh.1.35-51
Å koma i gang... Det er strålande når me erfarer miljø og måtar å møta kvarandre som liknar på måten Jesus sette dei første disiplane i gang på.
LES MEIR | 26. Oktober 2014
0
Jesus kjem heim
Matteus 8,14-27
Jesus kjem heim
Oppreist i livet sitt! Ei feberfri husmor med hjartelag og gjestfrihet. Slike går jo ikkje av moten!
LES MEIR | 12. Oktober 2014
0
Entusiasme
Matt 6,24-34 - betraktning etter samtale med industrigründer Aarbakke
Entusiasme
Denne kvelden i kyrkja utvider Arne Garborg sitt gamle maleri av jærbuen, anten me lyttar til gründaren eller til gudsordet. Gud er den første og vedvarande entusiasten. Det er ingen grunn for at skapningane hans ikkje skulle følgja opp...
LES MEIR | 31. August 2014
0
Hønemor
Matteus 23,37-49
Hønemor
Nokre ville ikkje. Dei ville ikkje samla, men spreia og øydeleggja. Dei ville ikkje det som Gud. Dei ville ikkje det humane. Dei tillet seg det som Jesus aldri gjer, å gradera ned menneskeverdet, radera menneskelivet og sløkkja ut håp.
LES MEIR | 24. August 2014
0
Du er ein Gud som ser meg
17.aug her i kyrkja får me besøk av 30 ungdommar som prøver forståinga, freden og forsoninga sin vanskelege veg. I trua på at Gud er ein Gud som ser. Ikkje gå glipp av å møta brubyggjarane, Ismael og Isak og Norge sine søner og døtre.
LES MEIR | 27. Juli 2014
0
Det skjer visst noko nytt...
Kristi himmelfartsdag og Markus 16
Det skjer visst noko nytt...
Er det slik det er å tru at Jesus har all makt og ser meg? Gjer det meg utrygg, ufri, ute av stand til å tenkja nytt og stå for det eg trur er rett og godt, sant og hellig? Slik eg ser det, er det ingen andre enn Jesus som er god nok til å ha all makt og allvitande blikk.
LES MEIR | 29. Mai 2014
0
Å bera frukt
Johannes 15,1-8
Å bera frukt
Dåpen podar oss inn på den stammen som gjer at me og frukta vår er av edlaste sort. Det er Gud si store gåve til alle oss som ønskjer å bera god frukt. Podinga er sterk og held for heile livet. Me skal bare halda livsforbindelsen open ved å bli verande i Jesus...
LES MEIR | 19. Mai 2014
0
Ei forteljing om livet
Skjærtorsdag - Matteus 26,17-30
Ei forteljing om livet
Eg førestiller meg at Jesus lot Judas vera der heile måltidet for å fortelja at gaven er for alle og større enn alle svik...
LES MEIR | 17. April 2014
0
Timen er komen
Palmesundag - Johannes 12,12-24
Timen er komen
«Timen er komen..» er det første Jesus uttaler i dagens tekst. Og då er det alt langt på dag, oppstyret er sikkert over, og eselet har fått mat og kviler.
LES MEIR | 13. April 2014
0
Gud er vår tilflukt
Salme 62,8-9
Gud er vår tilflukt
Grunnlovsjubileet - fri til å tala, tru og tena
Gud er vår tilflukt når me bed. Me fortel historien vår med å gje han til Gud i bønn. Me bed for vårt folk og alle folk si framtid med å gje oss over i Guds nåde og Guds hender. Gud er vår tilflukt. Denne bønnetenesta har kyrkja i Norge hatt...
LES MEIR | 23. Februar 2014
0
Kven skulle vi gå til?
Johannes 6,63-69
Kven skulle vi gå til?
"Herre, kven skulle vi gå til?" Kva er alternativet? Når dagleglivet går ganske greitt. Og me alltids kan støtta oss til familie og venner, gå til facebook og nettet og finn.no og fastlegen og coachen. Treng me plent Jesus for å få livet til sviva?
LES MEIR | 09. Februar 2014
0
Døypt til liv på lang sikt
Matteus 3,13-17 Jesu dåp og vår dåp...
Døypt til liv på lang sikt
For me sit alle med det store ansvaret i livet å unngå å betala kortsiktig suksess med langsiktig trøbbel. Dei beste valga me gjer, er ofte dei langsiktige. Slik ser eg Jesus ved Jordanelva. Han går for langsiktig seier og betalar med kortsiktig fornedring.
LES MEIR | 12. Januar 2014
0
Å bera frukt i eit nytt år
Lukas 13,6-9 Nyttårsaften
Å bera frukt i eit nytt år
Nyttårskvelden er spesiell. Ingen andre kveldar i året får oss til å tenkja så mykje på det som var og på det som kjem. I kyrkja blir me møtte i ønskjet vårt om å bera god frukt i året som kjem.
LES MEIR | 01. Januar 2014
0
"Vi såg hans herlegdom" - Var det når...?
Johannes sitt juleevangelium endar med eit vi! ”Vi såg hans herlegdom!” Kven er ”vi”? Er det oss? Er me rett og slett målet for Johannesprologen sitt enorme sveip over tid og rom, historie og evighet, mørke og lys, skaping og frelse.
LES MEIR | 27. Desember 2013
0
Guds forundringspakkar lag på lag
Kva med jul i Brynekyrkja?
Guds forundringspakkar lag på lag
Ære vere den som tek imot Guds forundringspakke og gjev sine barn den beste gaven dei kan få: ubetinga kjærleik. Guds veg til fred på jord! La oss gå like til Betlehem og få og læra...
LES MEIR | 04. Desember 2013
0
Ørsmå hol i dagen
Lukas 13,10-17
Ørsmå hol i dagen
Å bruka ei salme til å retta ryggen
Vår eigen Heidi Strand Harboe har introdusert Bryne kyrkjelyd for sine eigne salmar og Norsk Salmebok 2013. Noko å retta ryggen av! Slik det skjer i sundagens evangelium...
LES MEIR | 17. November 2013
0
Lengsel - Guds og vår
Lukas 15,11-32
Lengsel - Guds og vår
Likninga om sonen som kom heim og Far som ventar
Gud spør ikkje etter om livet har vore rotete eller ordna inn til det nevrotiske. Gud lengtar bare etter at me kjem.
LES MEIR | 27. Oktober 2013
0
Liturgi a la Lukas
Lukas 10,25-37 saman med tekstar som berre fins i Lukasevangeliet
Liturgi a la Lukas
Gir gudstenesta meining i dag?
Eg fann, eg fann! Fekk det for meg at eg skulle leggja særstoffet i Lukasevangeliet og liturgien i gudsteneste 2012 ved sida av kvarandre. Lesa dei synkront. Eg fann meir enn eg hadde drøymt om...
LES MEIR | 20. Oktober 2013
0
Mega ekstase!
Markus 5,35-43
Mega ekstase!
På 12 år, like lenge som jenta i teksten levde, har Kaizers Orchestra skapt sitt eige tekst- og musikkunivers. Dei har vorte folkeeie slik at ein haug med folk elskar noko dei ikkje visste at dei likte...
LES MEIR | 16. September 2013
0
Svigermors draum
Rut 1,7-11, 16-19
Svigermors draum
Ei preike som blei til etter samtale i ei kreativ gudstenestegruppe
... ei svigermor som gjer svigermorvitsar flaue. Ei svigerdotterhistorie som gjer det meiningslaust å tru at svigermors drøm plent gjeld mannekjønn. To kvinner vender tragedie til framtid.
LES MEIR | 01. September 2013
0
Grøda er stor
Matt.9,35-38
Grøda er stor
Kva er det Jesus ser, som fortel at grøda er stor?
LES MEIR | 16. Juni 2013
0
Jesus og borna
Markus 10,13-16
Jesus og borna
Det er muleg at vegen til denne gode tenesta går om det viktigaste i teksten for i dag: At barn er rollemodellar for vaksne. At vaksne blir som barn.
LES MEIR | 09. Juni 2013
0
Det nye kyrkjerommet
Markus 6,30-44
Det nye kyrkjerommet
Midthelga i april 2013 vart det nye kyrkjerommet feira. Kva skal nye Bryne kyrkje vera for oss?
LES MEIR | 14. April 2013
0
OM PRESTEN SI VERD...
Med ujamne mellomrom blir preiker i gudstenesta lagt ut på denne sida.

Det forkynte gudsordet har størst kraft og relevans når det er ferskvare i kyrkjefellesskapet.

Men om enkeltpersonar og grupper i kyrkjelyden vil reflektera eller samtala om tekst og preike i ettertid, så kan det vera til hjelp for å leva med Gud i kyrkjeåret sin rytme.

- Stein Ødegård

Om meg

Eg starta som sokneprest i Bryne 1.aug 2008. Det var å koma heim. Å få gje tilbake der eg har fått så mykje.
 
Eg er fødd 6.juli 1957, oppvaksen på Løge i Time, døypt, konfirmert, gift (med Liv Torunn frå Oma) og presteordinert i Time kyrkje (av Sigurd Lunde 22.juni 1984).

Før eg fòr til Oslo med teologi på MF og til 24 presteår i Agder og Telemark (Tokke, Lyngdal, Evje og Hornnes), vart retninga på livet djupt forma av å bli med på oppstarten av ungdomskoret TeDeum og det første styret i Ungkyrkja. 
 
Nå er eg komen heim og kjenner det stort å vera midt i den store utviklinga i byen Bryne og bidra til at Brynekyrkja er ein viktig faktor for folk og by.

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone