Sårbar og villig
HelgeGodtnytt fredag før Maria budskapsdag 2020 - Lukas 1,26-38

Sårbar og villig

Av: Stein Ødegård
Publisert 20. Mars 2020
Me har møtt noko me ikkje har erfaringar på. Me stiller på dugnad med 2 meters avstand i land etter land. Det har ei oppside i felles ansvar og enklare liv for mange. Det har ei nedside i uro for helse og leveveg for mange. Like surrealistisk som Maria sitt uventa besøk.

Du kan lesa det i augene til den unge jenta Maria.  Ein støkk. Ei forskrekking.  Synet av ein engel er overveldande.  Dei første orda om det som er på gang, er sjokkarta.  Det er heilt uverkeleg.  Og det angår henne.  Maria sitt liv.  Framtida.  For henne og for mange. 

Noko her liknar det som ei heil verd opplever.  Me har møtt noko me ikkje har erfaringar på.  Me stiller på dugnad med 2 meters avstand i land etter land.  Det har ei oppside i felles ansvar og enklare liv for mange.  Det har ei nedside i uro for helse og leveveg for mange.  Like surrealistisk som Maria sitt uventa besøk.

Mon tru om det ikkje er veldig godt for oss akkurat denne helga, å få del i håp og godt nytt frå Maria sitt møte med Gud og engel. Ho får 3 helsingar.  Dei er sagt til henne.  Me kan godt høyra dei til oss i vår situasjon.

Den første helsinga er: «Ver ikkje redd!» 
Det er ord fylt med innhald. Om nåde hos Gud.  At Herren har sett og ser og er med deg. 

«Ver ikkje redd» er førstehelsinga frå Gud når noko står på.  Anten mennesket står der skræmd, eller Guds engel boblar over i glede over noko som Gud har gjort og har på gang. 
«Ver ikkje redd» er helsinga til gjetarar ei Betlehemsnatt, til sørgande kvinner og etter kvart menn ved Jesus si tome grav.  Jesus sjølv sa det då han såg ut over liljene på marka og fortalde om Guds omsorg til dei som lurte på kva morgondagen si møde vart.  Ja, før han sjølv skulle inn i si møde den lange fredagen, sa han: «Lat ikkje hjartet dykkar uroast.  Tru på Gud og tru på meg!»  Og så fortalde han om Gud si framtid for oss – og om vegen som han har opna.

Høyr Gud si førstehelsing når du er overvelda av det ukjente: «Ver ikkje redd».  Gud har ikkje gløymt deg, han ser deg, han har ei framtid for deg.  Med den helsinga i botnen kan du gjera som poeten Benny Andersen seier: «Spar ikke på angst og vennlighet».  Hald ikkje igjen på det gode smilet.  Det overvinn 2 meters avstand glatt.  Del klumpen i brystet med nokon. Gjer det du kan for at du og andre kan leva trygt og ansvarleg. Spar ikke på angst og vennlighet.  I himmelhelsinga sitt teikn: «Ver ikkje redd!»

Den andre helsinga til Maria:  Du skal verta mor
Du skal fø Jesus.  Guds eigen son – og din.

Å, kjære folk!  Skal Gud verta så sårbar at han stig heilt inn og ned i vår verd?  Er det slik Gud vil berga verda?  Med å identifisera seg totalt med oss.  Leva vårt liv.  Døy vår død.

Maria får malt eit bilde av Gud her.  Gud hos oss.  Gud med oss i alt som skjer.  Gud for oss i det vonde som er og hender.  Gud inn i angsten for å smitta og verta smitta.  Gud inn i hostekuler og tungpust.  Gud inn i alle lækjande og lindrande hender.  Gud inn i bønner om tilgivelse, beskyttelse og håp.  Gud inn i gleda over tiltak som virkar og virus som må gje tapt.  Ja, me må visst undra oss veldig inn mot påske når me ser Gud i Jesus,  inn mot kors og død og grav og oppstode og evig håp. Den sårbare Gud for oss sårbare menneske.  For eit vannvittig prosjekt!

Ikkje minst for Maria!  Ho treng nok alle gode helsingar ho kan få.

Den tredje helsinga til Maria. «Ingen ting er umogleg for Gud»
For ho skal gjera valget sitt. Tek ho oppdraget?  Frykteleg sårbar. Likevel villig.  For det er ei helsing frå Gud her.  3 faktisk.  Med ei framtid for henne og for mange.  Ho aksepterer.  Ho stiller seg til teneste. Ho tek omkostningane, for det er så mange som vil ha bruk for det ho gjer. 

Takk for Maria!  Og takk til alle som tek oppdraget som Gud og styresmakter kallar til.  Du treng ikkje vera redd.  Det skal verta til framtid for mange.  Ingenting er umogleg for Gud.

Arkiv alle preiker
Eit bål for framtid
Bålpannegudsteneste Kristi forklaringsdag 2021 - 2.Mos.3,1-6
Eit bål for framtid
Plutseleg ein dag brenn det eit bål. I det triste livet. Ikkje i ei bålpanne, men i ein busk.  Og busken brenn ikkje opp slik som ved elles gjer.  Kva er dette?
LES MEIR Publisert: 08. Februar 2021
Å leva er håp
Kveldsgudstenesteserie om håp 24.01.2021 - Johannes 9,1-7 + 35-38
Å leva er håp
Eit mønster i evangeliet. Håpet sitt mønster. Jesus sitt. Medmenneske sitt. Kva nå? Kva vil du gjera, Gud? Kva vil du eg skal gjera? Å leva er håp. Og Jesus og håpet er venner.
LES MEIR Publisert: 25. Januar 2021
Kven er han?
Kristi openberringsdag 2021 - Lukas 2,40-52
Kven er han?
Foreldre tok han med til religiøse høgtider. Slikt kan setja djupe spor. Foreldre som tek ungar med der det kan skje. Tommel opp for trusopplæring. Men i dette tilfellet...
LES MEIR Publisert: 04. Januar 2021
Lyset i mørkret
Juledag 2020 - Johannes 1,1-14
Lyset i mørkret
Spør me: Kvifor Gud? Kvifor grip du ikkje inn og ryddar opp i alt elendig og vondt? Jesu føderom svarar: Det er bare kjærleiken som kan gje varig endring og fred. Bare lyset som overvinn mørkret.
LES MEIR Publisert: 26. Desember 2020
Er det nå det skjer?
1.sundag i adventstida 2020 - Lukas 4,16-22
Er det nå det skjer?
Wow! Ein profeti realisert. Lengsler oppfylt. Nådeår frå Herren. Er det nå det skjer? Det me drøymer om og lengtar etter. Her? Med oss?
LES MEIR Publisert: 30. November 2020
OM PRESTEN SI VERD...
Med ujamne mellomrom blir preiker i gudstenesta lagt ut på denne sida.

Det forkynte gudsordet har størst kraft og relevans når det er ferskvare i kyrkjefellesskapet.

Men om enkeltpersonar og grupper i kyrkjelyden vil reflektera eller samtala om tekst og preike i ettertid, så kan det vera til hjelp for å leva med Gud i kyrkjeåret sin rytme.

- Stein Ødegård

- DEN OPNE FAMNS KYRKJE

Ei kyrkje for gode relasjonar, raus i sitt mangfald, tydeleg i si retning
Powered by Cornerstone